Nemocenskou OSVČ neznají

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Nárok na náhradu mzdy, ošetřovné, mateřskou a nemocenskou je pro zaměstnance zcela automatický. OSVČ přitom náhradu mzdy a ošetřovné nemohou čerpat nikdy. Mateřskou a nemocenskou pouze při splnění zákonných podmínek, které jsou však pro OSVČ nevýhodné. Proto si OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění neplatí a tyto dávky nečerpají.

Aby měly OSVČ nárok na mateřskou nebo nemocenské dávky, tak je potřeba, aby si platily dobrovolné nemocenské pojištění. Tento krok je však pro OSVČ nevýhodný, a proto si v praxi dobrovolné nemocenské pojištění platí přibližně 15 % všech OSVČ.

Proč je dobrovolná platba nevýhodná?

Platba dobrovolného nemocenského pojištění je rok od roku pro OSVČ méně atraktivní. OSVČ mají případně nárok na nemocenské dávky až od 22. dne nemoci a dobrovolné nemocenské pojištění se počítá ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Zaměstnanci totiž čerpají v prvních třech týdnech náhradu mzdy od svého zaměstnavatele, na tuto dávku nemají OSVČ pochopitelně nárok, musely by platit samy sobě. Platba dobrovolného nemocenského pojištění se zkrátka většina OSVČ nevyplatí, protože během prvních tří týdnů nemoci jsou bez finančních prostředků a případné nemocenské dávky jsou poměrně nízké. Při porovnávání daňového zatížení zaměstanců a OSVČ je tedy nutné zohledňovat i tyto skutečnosti. OSVČ skutečně odvádí při stejném zisku nižší daně než zaměstanci, současně nemají žádné jistoty a jejich sociální zabezpečení je nízké.

Vyplatí se platba kvůli mateřské?

V minulosti si dobrovolné nemocenské pojištění platily především podnikatelky, které plánovaly založení rodiny. Ze zákona si totiž mohly tyto podnikatelky upravovat výši platby dobrovolného nemocenského pojištnění, tak aby mohly čerpat maximální „mateřskou“. V praxi tak šlo platit vyšší zálohy, než odpovídalo realitě, aby podnikatelka čerpala vysokou mateřskou.

Jestliže tedy v roce 2010 dobrovolně platily dobrovolné nemocenské pojištění tisíc korun měsíčně, tak měly nárok na „mateřskou“ přes 29 tisíc Kč. Od roku 2011 není tento postup možný.

Vyšší zálohy na nemocenském prodraží i důchodové pojištění 

Dobrovolné nemocenské pojištění musí být placeno ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Upravovat platbu nemocenského pojištění tak nelze. Dobrovlně vyšší zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění totiž automaticky výrazně zvyšují odvody na důchodovém pojištění. Finančně se již tento postup nevyplatí. Platba dobrovolného nemocenského pojištění je tak pro většinu OSVČ nevýhodná.

Dobrovolné nemocenské pojištění je 2,3 % z vyměřovacího základu a důchodové pojištění 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Když OSVČ dosáhne zisku 360 000 Kč, potom je vyměřovací základ 180 000 Kč (360 000 Kč × 50 %). Měsíční vyměřovací základ je 15 000 Kč (180 000 Kč: 12 měsíců).

  • Nemocenské pojištění je v tomto případě 345 Kč měsíčně (2,3 % z 15 000 Kč). Důchodové pojištění je 4 380 Kč měsíčně (29,2 % z 15 000 Kč).
  • Při platbě dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 345 Kč by byla denní nemocenská pro OSVČ pouze 267 Kč (tj. 8 010 Kč za celý měsíc). Na nemocenskou mají ovšem OSVČ nárok až od 22. dne nemoci. Takže se tento postup nevyplatí, tak dlouho nemohou být OSVČ mimo svůj byznys.
  • Mateřská by v případě měsíční platby 345 Kč byla 10 380 Kč. V případě, že však nemá podnikatelka nárok na mateřskou, tak ihned po narození dítěte dostává rodičovský příspěvek. I z pohledu mateřské je tedy pro většinu podnikatelek výhodnější si dobrovolné nemocenské pojištění naplatit.

V případě, že by bylo placeno na dobrobolném nemocenském pojištění 600 Kč, byla by denní nemocenská 460 Kč (13 800 Kč za měsíc) a mateřská 17 850 Kč měsíčně. Tyto částky by se již vyplatily. Protože však musí být ze stejného vyměřovacího základu placeno i důchodové pojištění, tak je tento krok finančně nevýhodný. Měsíční platby na důchodovém pojištění by byla 7 618 Kč.

OSVČ dávky nečerpají

Jak jsme si ukázali na praktickém příkladu, tak platba dobrovolného nemocenského pojištění se příliš nevyplatí. Pro OSVČ je výhodnější vlastní komerční pojištění. Zatímco zaměstnanci čerpají ošetřovné, náhradu mzdy, mateřskou a nemocenskou, tak většina OSVČ na žádnou z těchto dávek nedostáhne.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ a státní dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP