Daňové zvýhodnění po rozvodu

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všechny členské země EU podporují rodiny s dětmi, ať už formou přídavků na děti, porodného nebo slev na dani. V Česku je díky poměrně vysokému daňovému zvýhodnění podpora rodin velmi dobrá. Jak je to však s daňovým zvýhodněním v případě rozvodu?

Daňové zvýhodnění v Česku činí 1 117 Kč měsíčně na každé dítě. Daňové zvýhodnění je nejspravedlivější forma podpora rodin s dětmi. Aby rodič měl nárok na daňové zvýhodnění, tak musí mít příjem, ze kterého lze daňové zvýhodnění uplatnit. Pro stát je daňové zvýhodnění velmi levné, nezřizuje se žádný speciální úřad. Daňové zvýhodnění se uplatňuje buď v daňovém přiznání, nebo ročním zúčtováním prováděném zaměstnavatelem.

  • Daňové zvýhodnění snižuje daňovou povinnost. V případě, že je vyčíslená daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění, tak vzniká daňový bonus. V tomto případě rodič dítěte nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a dokonce obdrží od státu peníze.
  • Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění každý měsíc. OSVČ uplatní daňové zvýhodnění v daňovém přiznání v souhrnné výši za celý rok.

 

Jak je daňové zvýhodnění vysoké?

V posledních letech se daňové zvýhodnění zvyšovalo, z 500 Kč na 890 Kč, na 967 Kč až na 1 117 Kč. V roce 2013 je tak daňové zvýhodnění na dítě 1 117 za každý měsíc, stejně jako v roce 2012.

  • Zaměstnanec se dvěmi dětmi tak má čistou měsíční mzdu vyšší o 2 234 Kč než jeho bezdětný kolega, přestože mají oba stejně vysokou hrubou mzdu.
  • Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

Jak je to v případě rozvodu?

Jestliže dojde k rozvodu, tak nadále může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z rodičů. Aby daňové zvýhodnění snížilo daňovou povinnost, tak musí být splněna podmínka společné domácnosti.

  • Jestliže tedy otec dítěte v minulosti uplatňoval daňové zvýhodnění, tak po rozvodu již nemůže, protože dítě žije s matkou. Otec dítěte žijící v jiném městě si tedy daňové zvýhodnění uplatnit nemůže.
  • V případě, že se bývalá manželka znovu vdá a je s druhým dítětem na rodičovské dovolená a pobírá pouze rodičovský příspěvek a nemá tedy příjem, ze kterého by mohla uplatnit daňové zvýhodnění, potom může na obě děti (vlastní i nevlastní) uplatnit daňové zvýhodnění její nový manžel. U druha nebo družky to samozřejmě neplatí, podmínkou je uzavření nového manželství.

Daňové zvýhodnění je jednoduché

Velkou výhodou daňového zvýhodnění je jeho jednoduchost a nenáročnost. Na rozdíl od přídavků není potřeba plna papírování a dokládání příjmu. Příjem není u daňového zvýhodnění testován.

  • Zaměstnanci pouze předloží při nástupu do práce mzdové účetní kopii rodného listu dítěte (dětí). Když se dítě narodí během roku, tak se poprvé uplatní daňové zvýhodnění za měsíc, kdy se dítě narodí, opět je nutné doručit do mzdové účtárny kopii rodného listu.
  • Jakmile odevzdává OSVČ daňové přiznání, tak první rok přiloží jako přílohu kopii rodného listu dítěte (dětí). V dalších letech se kopie rodného listu nemusí přikládat, pouze v případě, že se narodí další dítě.
  • Daňové zvýhodnění uplatní pouze rodič mající příjem, za rok je nutné mít příjem alespoň 48 tisíc Kč. Naproti tomu přídavky na děti, vzhledem k jejich nízkému nastavení, pobírají zpravidla nezaměstnaní rodiče. Daňové zvýhodnění je svým způsobem i aktivizující prvek na trhu práce, protože se vyplatí přijmout i hůře ohodnocenou práci, protože díky daňovému bonusu může být čistý příjem vyšší než hrubá mzdy.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novotný má hrubou mzdu 10 000 Kč, má dvě děti. Jeho čistý příjem, který obdrží na svůj účet, bude díky daňovému bonusu 11 134 Kč.

Text Částka
Hrubá mzda 10 000 Kč
Počet dětí 2
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 450 Kč (10 000 × 4,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnancem 650 Kč (10 000 × 6,5 %)
Superhrubá mzda 13 400 Kč (10 000 × 1,34)
Daň z příjmu fyzických osob 2 010 Kč (13 400 × 15 %)
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Daň z příjmu po slevě 0 Kč (2 010 – 2 070)
Daňové zvýhodnění 2 234 Kč (1 117 × 2)
Daňový bonus 2 234 Kč (2 234 – 0)
Čistá mzda 11 134 Kč (10 000 -450 -650+2234)

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Alimenty pod lupou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí