Trendy v rodinné politice

štítky Realitní trh Stalo se čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Rodinná politika je nesmírně důležitá ve všech členských zemích EU. Hlavními trendy v rodinné politice však je odsouvání uzavření manželství a vyšší rozvodovost než v minulosti. Hektická a uspěchaná doba mění životní styl mladých lidí.

Evropané se žení a vdávají později než v minulosti. Evropský trend je jasný, mladí lidé se berou, až už přesně vědí, co od živoat a od svého životního partnera přesně očekávají. Více cestují a věnují se svým koníčkům než v minulosti. Mladí lidé chtějí více studovat, cestovat, poznat více partnerů. Zkrátka si více užívat života. Mnozí chtějí dosáhnout nejdříve určitého postavení v práci. Výjimkou tak nejsou čtyřicátníci a čtyřicátníce uzavírající své první manželství.

V průměru nejpozději vstupují do manželství ženy ve Skandinávii. Ve Skandinávii vrostla nejvíce angažovanost žen. Ženy v severských zemích mají největší zastoupení v politice a ve vysokých státních funkcích, zastávají významné manažerské pozice. Odkládají tedy založení rodiny na pozdější dobu.

 

Rozvodovost stoupá

V posledních deseti letech stoupal v Evropě počet rozvodů. Hlavním důvodem je skutečnost, že manželství již není pro všechny lidi jednozančnou prioritou a smyslem života jako v minulých letech. Na rozvedené občany se nedívá „skrz prsty“ jako v minulosti. Proto se řada manželství rozpadne již při prvních problémech.

  • Tradičně nejméně manželství je každoročně rozvedeno v katolicky orientovaných evropských zemích (Polsko, Itálie, Španělsko). V těchto zemích na tisíc obyvatel připadá jedno rozvedené manželství (což je třikrát méně než v Česku).
  • Rozvodovost ve východní Evropě během posledních dvaceti let značně stoupla, neboť ještě před dvaceti lety bylo ve východní Evropě běžné uzavírat manželství, když bylo ženichovi a nevěstě těsně nad dvacet let.
  • Výrazně nižší rozvodovost vykazují manželství uzavřená okolo třicátého věku, kdy již oba partneři vědí, co od života očekávají a jakého partnera hledají. Manželé třicátníci nemají rovněž nedostatek financí jako ve dvaceti. S nedostatkem peněz se potom kumulují další dílčí problémy, které se můžou stát příčinou rozvodu.

 

Finanční problémy = rozvod

Často dochází k rozvodu z důvodu finančních problémů, na které se následně nabalují další problémy. Přitom počet rodin, které se dostávají do finančních problémů, v Česku rok od roku roste. Rozvod není vždy řešením. Když budou bývalí manželé žít odděleně, tak budou sami financovat dvě domácnosti. V případě uzavření nového manželství se jedná o jinou situaci.

  • Rok od roku stoupá počet nařízených exekucí. Mnoho lidí totiž přecenilo své finanční možnosti a nabralo si úvěry, které se ale musí splácet. Finanční plánování by nemělo být pouze záležitostí firem, ale i každé rodiny.
  • Bohužel v Česku je finanční gramotnost občanů ve srovnání se západoevropskými zeměmi pořád ještě nízká a mnoho občanů starost o rodinné finance podceňuje. Přitom plánování rodinných financí je naprostou nutností.

Petr Gola

Další články k tématu Alimenty pod lupou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí