Srážky ze mzdy pro dlužné alimenty

štítky Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Jestliže je vůči neplatiči alimentů nařízena exekuce, kterou je pověřen některý z exekutorských úřadů, jsou možnosti exekuce poměrně široké. Exekutor může provést exekuci přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí. V případě vymáhání dlužných alimentů se nejčastěji využívá srážek ze mzdy.

Dohoda s otcem dítětem, který neplní svoji vyživovací povinnost, je vždy nejlepší. Pro dítě je nejlepším řešením, když bývalí manželé spolu komunikují a mají přátelský vztah. Na všech věcech se dokáží domluvit. V mnoha případech však není tento ideální vztah možný. Neplacení alimentů není v Česku ničím výjimečným.

Exekuce se prodraží

Před podáním návrhu na exekuci pro dlužné alimenty je vhodné bývalého manžela upozornit, že bude podniknut tento krok. Exekuce totiž není levnou záležitostí a prodraží se. Náklady exekuce nejsou nikterak nízké. V některých případech se může stát, že delší exekuce bývalého manžela finančně vyčerpá a peníze, které by mohl dát dětem, „spolkne“ právě exekuce. Navíc v případě, že je pro dlužné alimenty nařízení exekuce, je naděje na lepší vzájemné vztahy nízká. S tím vším je dobré před podáním návrhu na exekuci počítat.

  • Podání návrhu na exekuci by tak vždy měla předcházet snaha o vzájemnou dohodu a domluvu. Je to výhodnější pro všechny strany. Exekuční řízení není ničím příjemným a lidské vztahy trpí.
  • V případě nemožnosti se domluvit, je však pro matky dítěte exekuce jedinou možností, jak se domoci dlužných alimentů. A v případě nemožnosti se domluvit není vhodné s návrhem na exekuci příliš otálet.
  • U každé exekuce platí, že čím dříve je dlužná částka uhrazena, tím nižší náklady exekuce jsou. Jestliže je už exekuce nařízena, tak se vyplatí spolupráce s exekutorským úřadem. Nejlevnějším řešením je vždy exekuci předejít.

Alimenty jsou přednostní pohledávkou

Jestliže dlužník alimentů pracuje, potom dochází zpravidla k exekuci formou srážky ze mzdy. Srazit celou mzdu není samozřejmě možné. Možnosti exekuce ze mzdy jsou omezeny zákonem. Výhodou u srážek ze mzdy pro dlužné alimenty je však skutečnost, že se jedná o přednostní pohledávku. Když má dlužník alimentů i např. dluhy na úvěrech, tak má úhrada dlužných alimentů přednost. Navíc pro přednostní pohledávku lze ze mzdy srazit vyšší částku než pro nepřednostní pohledávku. Výživné má při více srážkách ze mzdy vždy přednost.

  • V letošním roce musí každnému dlužníkovi z jeho měsíční výplaty zůstat částka 6 065 Kč, což je nezabavitelné minimum. Tato částka se zvyšuje na každou osobu ve výši 1 516 Kč (např. na manželku nebo děti). Ženatému zaměstnanci s jedním dítětem musí zůstat 9 097 Kč.
  • Dále je nutné uvést, že částka nezabavitelného minima (liší se dle konkrétní situace dlužníka) se odečte od čisté mzdy dlužníka. Částka nad 9 097 Kč se sráží celá. Do této částka zůstává jedna třetina dlužníkovi a zbylé dvě třetiny v případě dlužných alimentů jdou na úhradu alimentů.

Praktický příklad

Pan Novák dluží na alimentech 30 000 Kč. Bývalá manželka podá návrh na exekuci. Pan Novák má čistý měsíční příjem 14 300 Kč. Pan Novák žije sám v jednopokojovém bytě. Kolik může být panu Novákovi sraženo ze mzdy na úhradu alimentů?

Text Částka
Čistá mzda 14 300 Kč
Nezabavitelné minimum jednotlivce 6 065 Kč
Základna pro výpočet srážek ze mzdy 8 235 Kč (14 300 – 6 065)
Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy 9 097 Kč
Srážka pro přednostní pohledávku 5 490 Kč (8 235 × 2/3)
Mzda obdržená na účet 8 810 Kč

vlastní výpočet autora

Panu Novákovi může být pro dluh na alimentech sraženo z jeho mzdy 5 490 Kč, panu Novákovi tak zůstane částka 8 810 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Alimenty pod lupou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí