Jak žádat o zvýšení alimentů?

štítky Právo Účty čtení na 4 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Životní náklady na děti během let stoupají, vyměřené výživné (alimenty) není napořád, je potřeba jeho výši přizpůsobit aktuálním požadavkům dítěte. Ideálem je samozřejmě dohoda s bývalým manželem. Když to však nelze, tak je nutné podat na soud návrh na zvýšení výživného.

Ke sjednocení vyměření výše alimentů pomáhají soudcům v Česku tabulky výživného vyhotovené Ministerstvem spravedlnosti. Výše alimentů se pohybuje od 9 % do 24 % příjmu rodiče, který má povinnost platit alimenty. Čím je dítě starší, tím vyšší alimenty. Tabulka je však samozřejmě pouze doporučující, konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci soudu, protože život tak jednoduše do tabulek dát nelze. I když jsou některé případy podobné, existují rozdíly.

Věk Výše alimentů
Do 5 let 11 % až 15 %
6 let až 9 let 13 % až 17 %
10 let až 14 let 15 % až 19 %
15 let až 17 let 16 % až 22 %
Starší 18 let 19 % až 25 %

Praktický příklad

Rozvedený pan Novák s čistým započitatelným příjmem 20 000 Kč by dle této tabulky platil na svou dceru, která žije v domácnosti s bývalou manželkou, od 2 200 Kč do 5 000 Kč.

Když chceme výživné zvýšit?

Rozhodnutí o stanovení výše alimentů není samozřejmě konečné, během let náklady stoupají. V případě kroužků nebo studia na vysoké škole jsou náklady vyšší. Pro dítě je samozřejmě nejlepší, když se bývalí manželé dokáží dohodnout. V případě nutnosti si sami alimenty zvýší, zkrátka dělají vše v zájmu dítěte a přitom berou na své finanční možnosti a současný soukromý život. Někdy však není dohoda možná a stanovená výše výživného již neodpovídá skutečnosti. V tomto případě je nutné se obrátit na soud a požádat o zvýšení výživného.

  • Především finanční situace maminek na rodičovské dovolené není vůbec jednoduchá, neboť nemají vlastní příjem z práce nebo samostatné výdělečné činnosti.
  • Výše alimentů by měla zohledňovat i skutečnost, že matka dítěte má mnohem složitější situace v případě skloubení péče o dítě a práce. V případě nemoci zůstává s dítětem doma, většinou není v práci častější čerpání „paragrafu“ příliš vítáno. Matky samoživitelky jsou tedy ve svízelné situaci.
  • O zvýšení výživného lze samozřejmě požádat, i když matka dítěte má podněty, že se bývalému manželovi začalo finančně mnohem lépe dařit. Dítě by mělo mít životní standard odpovídající finanční situaci obou jeho rodičů.

Návrhu na zvýšení výživného se netřeba bát

Podat soudu návrh na zvýšení výživného není zase tak příliš složité, není potřeba se toho bát. Většina maminek zvládne podat tento návrh sama, bez pomoci advokáta. Za děti do 18 let podává návrh právě matka (může však samozřejmě i otec, jestliže výživné platí matka dítěte). Děti starší 18 let si podávají návrh samy.

V návrhu na zvýšení výživného je potřeba především uvést důvody, proč má být výživné zvýšeno (např. životní náklady dítěte stouply nebo příjmy otce dítěte se zvýšily).

Praktický příklad

Návrh na zvýšení výživného

Okresnímu soudu v Ostravě

Věc: péče o Petra Nováka, nar.: …, bytem:…

Matka: Jana Nováková, nar: …, bytem: …

Otec: Šimon Novák, nar.: …, bytem: …

Návrh matky paní Jany Novákové o zvýšení výživného pro syna Petra Nováka

I.

Rozsudem Okresního soudu v Ostravě č. j. …, ze dne… bylo stanoveno výživné pro Petra Nováka ve výši 1 500 Kč měsíčně, které má platit otec dítěte pan Šimon Novák.

Důkaz: Rozsudek Okresního soudu v Ostravě č. j…., ze dne…

II.

Od stanovení výživného uplynuly již tři roky. Syn Petr Novák začal hrát závodně tenis, chodit ve volném čase do angličtiny. Výdaje k zajištění potřeb syna tedy za tři roky výrazně stouply. Otec dítěte v práci mezitím povýšil, z řadového referenta se stal vedoucím obchodního oddělení a jeho příjem je tedy vyšší než před třemi roky.

Důkaz: Potvrzení o zaplacených příspěvcích na tenis a angličtinu

 Výslech pana Šimona Nováka ohledně jeho měsíčního příjmu

III.

Protože výdaje na potřeby nezletilého syna stouply a otec dítěte má vyšší měsíční příjem, tak navrhuji, aby soud vydal tento

Rozsudek:

výživné pro Petra Nováka, které platí jeho otec Šimon Novák ve výši 1 500 Kč měsíčně, se zvyšuje na částku 2 500 Kč měsíčně od 1. 4. 2013.

V Ostravě 1. 4. 2013

Jana Nováková

Petr Gola

Další články k tématu Alimenty pod lupou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí