Jaké dávky může čerpat osamělá matka?

štítky Právo Sociální dávky čtení na 4 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V praxi zpravidla zůstávají děti po rozvodu s matkou. Finanční situace rodiny se rázem výrazně snižuje. Osamělá matka má k dispozici nižší příjem, než před rozvodem. Dosáhnout na státní dávky není přitom snadné. Kdy má osamělá matka nárok na přídavek na dítě, příplatek na bydlení nebo dávky v hmotné nouzi?

Ne všechny osamělé matky splní zákonné podmínky pro přiznání státních dávek. Jestliže má matka vyšší příjem, tak na dávky nedosáhne. Při výpočtu jednotlivých dávek je nutné navíc počítat s tím, že do rozhodného příjmu se započítává nejenom příjem matky samoživitelky, ale také alimenty placené bývalým manželem. V praxi nejčastěji dosáhne matka samoživitelka na přídavky na děti a příplatek na bydlení. Jestliže pracuje, tak může vždy uplatnit u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na každé dítě ve výši 1 117 Kč měsíčně.

Daňové zvýhodnění

Mzdové účetní stačí doložit kopii rodného listu dítěte a lze si snížit daňovou povinnost. V případě, že je vypočtená daň nižší než daňové zvýhodnění, tak má matka nárok na daňový bonus.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Nováková má měsíční hrubou mzdu 10 000 Kč a uplatní daňové zvýhodnění na 2 děti. Jak vysokou bude mít čistou mzdu? Hrubá mzda: 10 000 Kč Zdravotní pojištění: 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč) Sociální pojištění: 650 Kč (6,5 % z 10 000 Kč) Daň z příjmu: 0 Kč ( (15 % z  (10 000 Kč × 1,34) ) – 2 070 Kč) Daňový bonus 2 234 Kč (0 Kč – 2 234 Kč) Čistá mzda 11 134 Kč (10 000 Kč – 450 Kč – 650 Kč + 2 234 Kč) Čistá mzda paní Novákové je tedy o 2 234 Kč vyšší, než kdyby neuplatnila daňové zvýhodnění.

Přídavky na děti

Pro přiznání nároku na přídavek na dítě je nutné, aby měla matka samoživitelka nižší příjmem než 2,4násobek životního minima. Životní minimum v roce 2012 je:

  • 3 140 Kč na první dospělou osobu v domácnosti
  • 2 830 Kč na druhou a další dospělou osobu v domácnosti
  • 1 740 Kč na dítě ve věku 6 let
  • 2 140 Kč na dítě od 6 let do 15 let
  • 2 450 Kč na dítě ve věku 15 až 26 let

Jestliže bude maminka žít v domácnosti sama s jedním dítětem mladším 6 let, tak bude mít životní minimum 4 880 Kč (3 140 Kč + 1 740 Kč). Životní minimum maminky s dětmi (3 roky a 7 let) je 7 020 Kč (3 140 Kč + 1 740 Kč + 2 140 Kč).

Obdobím za, které se zjišťuje příjem pro nárok na přídavek na dítě v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 je rok 2010 a v období od 1. října 2012 do 30. září 2013 je rok 2011. Výše přídavků závisí na věku dítěte:

  • dítě do 6 let – 500 Kč
  • dítě od 6 do 15 let – 610 Kč
  • dítě od 15 do 26 let – 700 Kč

Praktický příklad

Paní Novotná má dvouletého syna a pobírá rodičovský příspěvek 7 600 Kč a alimenty ve výši 2 500 Kč. Měsíční příjem 10 100 Kč (7 600 Kč + 2 500 Kč) je nižší než 2,4násobek životního minima 11 712 Kč (4 880 Kč × 2,4), a proto má na přídavky na děti nárok. O výplatu přídavků na děti ve výši 500 Kč musí paní Novotná písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště. K žádosti je potřeba doloži potvrzení o příjmech i výši alimentů.

Příspěvek na bydlení

Osamělá maminka s dítětem může ještě požádat o příspěvek na bydlení, který je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) jejího příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se opět žádá na místně příslušném úřadu práce.

Praktický příklad

Paní Novotná bydlí ve vlastním bytě v Ostravě. Pobírá pouze rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč, alimenty 2 500 Kč a přídavek na dítě 500 Kč. Nájem (včetně vody, elektřiny, plynu) činí 5 900 Kč. Normativní náklady na bydlení v osobním vlastnistnictví ve městech nad 100 tisíc obyvatel pro dvě osoby činí 6 042 Kč. Náklady na bydlení ve výši 5 900 Kč přesahují 30 % příjmů paní Novotné. Celkové příjmy paní Novotné jsou 10 600 Kč, 30 % příjmů je 3 180 Kč. Současně 30 % příjmů není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 6 042 Kč). Paní Novotná má tedy nárok na příspěvek na bydlení ve výši 2 720 Kč (5 900 Kč – 3 180 Kč), tedy rozdíl mezi mormativními náklady na bydlení a příjmem paní Novotné.

Dávky v hmotné nouzi

Osamělé matky v tíživé sociální situaci mohou zažádat o dávky v hmotné nouzi (např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Možnost dostat dávku v hmotné nouzi je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele.

Petr Gola

Další články k tématu Finance a rozvod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí