Kolik stojí rozvod?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Finance Právo Účty
Vydáno: 26. března 2012 6:00:00
zdroj: sxc.hu

Z členských zemí EU je vyšší rozvodovost než v Česku pouze v Litvě a Lotyšsku. Rozvod přináší nejenom citové a psychické problémy, ala taky finanční starosti. Životní úroveň rodiny po rozvodu klesá.

Rozvodovost v Česku je čtyřnásobně vyšší než v Itálii, kde je nejnižší rozvodovost v EU. Úhrnná rozvodovost v Česku atakuje 50 %, téměř každé druhé manželství končí tedy rozvodem. Skutečnost je však ještě horší, protože mladé páry s dítětem, které nevstoupily do svazku manželského, nejsou do této statistiky zahrnuty a přitom se rozcházejí ještě více. Většina mladých rodin je zadlužená kvůli bydlení, autu či začátku podnikání. Případný rozvod finanční situaci zpravidla zhoršuje, neboť rodiče ze stejného příjmu musí platit dvě domácnosti. Děti vyrůstající v rozvedených rodinách i častěji finančně strádají.

Rozvod něco stojí


V případě rozvodu je nutné počítat nejenom s povinnými zákonnými soudní poplatky, ale především s úhradou advokáta. Čím složitější případ a vyšší rodinný majetek, tím vyšší náklady. I když se manželé mající děti poměrně rychle dohodnou a jejich rozvod bude bezproblémový, tak náklady na rozvod budou činit přes deset tisíc korun. Soudy, které se vlečou, mohou stát i několik desítek tisíc. Počet právních úkonů totiž stoupá, což rozvod prodražuje.

 

Zákonná úprava rozvodu

Místně příslušný pro rozvod je soud, kde měli manželé poslední společné bydliště. Rozvod je upraven v zákoně o rodině (č. 94/1963 Sb.). Konkrétně potom v § 24 až v § 29. Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Když manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel, tak je zákonná podmínka splněna. Od roku 2014 vstoupí do účinnosti nový občanský zákoník, který je rozčleněn do 5 částí. Rodinné právo bude tvořit druhou část (§ 647 až § 969). V rodiném právu je definováno např. manželství, manželské majetkové právo, rozvod manželství, příbuzenství, poměry mezi rodiči a dítětem, určování rodičovství či výživné. Rodinné právo tak v sobě zahrnuje současný zákon o rodině.

 

Jak dosáhnout rychlého rozvodu?

Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy:


a) Písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost.
b) Pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.


Když jsou tedy maželé domluveni, jak se budou starat o dítě a na majetkových poměrech, tak je manželství rozvedeno poměrně rychle. Doba mezi návrhem na rozvod a soudním rozhodnutím o rozvodu nepřekročí zpravidla půl roku. To je ovšem ideální případ.

 

Když se hází klacky pod nohy

V případě, že se manželé nemohou na ničem domluvit a rozvod provází tahanice o děti a majetek, tak je potřeba počítat s náklady na rozvod v řádech desetitisíců korun. Obě strany budou totiž platit právníka, bude potřeba několik stání u soudních stání a rozvod bude trvat řadu měsíců. Vypořádání majetku se vleče i roky. Nemít advokáta se přitom rozhodně nevyplatí, protistrana by dozajista získala značnou výhodu. V nepřátelské atmosféře trvá vypořádání společného majetku roky a náklady za rozvod mohou i u rodin s průměrnými příjmy dosáhnout přes 100 tisíc Kč. Rozvod rozhodně není levnou záležitostí.

 

Dítě je většinou svěřeno matce

Dle zákona o rodině nelze manželství rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Před rozvodem upraví soud práva a povinnosti rodičů dítěte. Je tedy určeno, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.


• V praxi uspěje u rozvodu přibližně 90 % matek dítěte.
Jestliže jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů.
• Střídavá péče však není nadále v Česku příliš rozšířena, je povolena přibližně ve 3 % případů.


Když je to nutné v zájmu dítěte, tak soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže. Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

 

Opětovná změna příjmení

Do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu může manželka, která přijala příjmení manžela, si zažádat o své dřívější příjmení. Oznámení je potřeba podat matričnímu úřadu, kde bylo manželství zapsáno do matriky.

Reklama

Další články tématu

Rozvodem se dluhy nevyřeší

Někteří manželé se chtějí rozvést, protože dluhy jednoho z manželů jim přerostly přes hlavu. V...

Jaké dávky může čerpat osamělá matka?

V praxi zpravidla zůstávají děti po rozvodu s matkou. Finanční situace rodiny se rázem výrazně...

Jak vysoké jsou alimenty?

Alimenty v Česku patří při mezinárodním srovnání mezi nižší. Pokud se rodiče sami nedohodnou,...

Životní úroveň rozvedené rodiny klesá

Rozvodem klesá finančí situace rodiny. Velmi často se manželství rozvádí, když jsou děti ještě...

Témata

Rodinné dávky

Rodiče mají při splnění zákonných podmínek nárok na peníze od státu během mateřství nebo nemoci...

Státní podpora

Na smlouvy o stavebním spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je možné...

Evropa pohledem čísel

V Česku je nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU, lucemburská ekonomika je nejvýkonnější a...

Zkrácený úvazek

V západoevropských zemích dochází ke snižování počtu odpracovaných hodin, hlavním důvodem je...

Vánoční statistiky

Vánoce mají hluboký význam především pro křesťany. Po Velikonocích je to pro ně druhý...

Reklama
Reklama

Důchodové nároky

Podmínky pro státní penzi

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2017. Jak se jednotlivé příjmy přepočítávají? Kdo má na důchod nárok? Mají penzisté daňové povinnosti?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky