Co znamená, když se řekne termínovaný vklad

štítek Spoření čtení na 2 minuty

Aktuální vývoj úrokových sazeb na spořicích účtech není příliš příznivý. Sazby některých z nich nejsou sto plně pokrýt ani roční inflaci, natož majiteli finančních prostředků přinést dodatečný výnos. A tak je možná na čase začít přemýšlet o přemístění naspořených peněz. Ptáte se kam? Jednou z možností jsou termínované vklady.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Termínované vklady bychom mohli jednoduše popsat jako „spořicí účty“ na předem sjednanou dobu. Slouží pro jednorázové uložení určitého objemu finančních prostředků na předem vymezenou dobu, po kterou není možné s danými prostředky jakkoli nakládat. Pokud se však dostanete do situace, kdy budete potřebovat (nebo jen jednoduše chtít) termínovaný vklad ukončit a uložené peníze vybrat, pak se připravte, že budete muset uhradit sankční poplatek. Dále dojde ke krácení výše zhodnocení.

Omezená možnost disponovat s vlastními penězi je kompenzována vyšším zhodnocením, než které vám nabízí běžné účty a leckteré typy spořicích účtů. Výše úrokové sazby je odvislá právě od zvolené doby trvání vkladu. Rozdílnost v hodnotě úrokové sazby nalezneme také u různých segmentů klientů. Termínované vklady jsou nabízeny jak běžným klientům, tedy fyzickým osobám, tak podnikatelům a právnickým osobám. O výši finálního zhodnocení rozhoduje dále samozřejmě i výše počátečního vkladu a měna, ve které jsou finanční prostředky deponovány.

Úrokové sazby u termínovaných vkladů jsou stanoveny buď jako pevné, nebo jako pohyblivé. V případě, že je vklad úročen fixní sazbou, pak je tato sazba garantována na celé období trvání vkladu. Pohyblivá sazba je naopak proměnná v závislosti na vývoji zvolení referenční sazby, kterou může být např. sazba ČNB, nebo sazba pražském mezibankovním trhu (PRIBOR).

Při rozhodování o založení termínovaného vkladu je potřeba brát v potaz to, že na tento typ účtu není možné uložit libovolnou částku. Bankovní domy stanovují požadavek na minimální výši vkladu. I zde platí, že výše tohoto minimálního vkladu se liší dle výše zmíněných segmentů klientů.

Mezi přednosti termínovaných vkladů patří fakt, že spadají pod kategorii tzv. pojištěných vkladů, ať už jsou vedeny v české či zahraniční měně. Ochrana se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby. Pojištěna je celková suma vkladu, nicméně výše pojistného plnění není neomezená. Zákon stanovuje maximální výši planění na 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné bankovní instituce. Plnění je vždy vypláceno v české měně.

Ve prospěch termínovaných vkladů mluví také jejich poplatková nenáročnost. Zřízení a následné vedení termínovaného vkladu je ve většině případů zcela zdarma. Setkat se můžete jen s poplatkem za zasílání papírového výpisu.

Rozhodnete-li se pro založení termínovaného vkladu, pak se u některých bank můžete setkat také s požadavkem na zřízení běžného účtu. Pak je už na vás, zda budete tuto podmínku akceptovat, nebo se pohlédnete jinde.

Šárka Pešková

Další články k tématu Termínované vklady

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí