Banky a jejich nabídka termínovaných vkladů

štítek Spoření čtení na 4 minuty

Banky svým klientům nabízejí celou škálu produktů. Mezi nimi nalezneme také termínované vklady. Z minulého dílu týdenní tématu víme, že úrokové sazby termínovaných vkladů u družstevních spořitelen dosahují úrovně kolem čtyř procent, některé se blíží dokonce i k hranici pěti procent. Jak si stojí banky ve srovnání s družstevními záložnami?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

První z bank, které budeme věnovat pozornost s ohledem na nabídku termínovaných vkladů, je ČSOB. Ta svým klientům nabízí dvě podoby termínovaného vkladu. Jednou z nich je klasický Termínovaný vklad. Banka na tomto vkladu umožňuje automatickou obnovu. Termínovaný vklad je možné zřídit na minimálně sedm dní, kdy při v kladu do 149 000 Kč získáváte sazbu 0,01 % p.a. Nejvyšší možné sazby 0,55 % p.a. dosáhnete při vkladu 1 mil. Kč a více na dobu jednoho roku.

Druhým nabízeným účtem je Termínovaný vklad Plus, který svým majitelům umožňuje výběry ve výši až 20 % (max. 1 mil. Kč) bez sankce. Tento vklad je poskytován na dobu dvou a tří let s úrokovými sazbami 0,70 % p.a. pro dva roky a 0,85 % p.a. Ostatní parametry vkladu jsou obdobné jako u výše uvedeného.

Banka u obou vkladů vyžaduje minimální úložku ve výši 5 000 Kč.

Obdobných hodnot úrokových sazeb dosahuje také GE Money Bank. Klienti této banky mají na výběr ze tří variant termínových vkladů. První je Jednorázový termínovaný vklad, který je uzavírán na dobu od jednoho do dvanácti měsíců. U vkladů do 250 000 Kč na jeden měsíc získáte zhodnocení ve výši 0,01 % p.a. Sazbu 0,5 % p.a. dostáváte při ročním uložení částky 1 mil. Kč a více.

Další variantou je Revolvingový termínovaný vklad s možností vkladu od jednoho týdne do jednoho roku. Rozpětí úrokových sazeb je stejné jako u předchozího vkladu.

V případě Dlouhodobého termínovaného vkladu máte možnost získat zhodnocení maximálně ve výši 1,05 % p.a. Vklad je uzavírán na dobu od dvou do pěti let.

Další z velkých bank, která má v produktové nabídce termínované vklady, je Komerční banka. Garantovaný vklad nabízený Komerční bankou vám poskytne maximální zhodnocení ve výši 0,70 % p.a. při úložce na jeden rok s minimálním vkladem 5 000 Kč. O něco málo vyššího zhodnocení můžete dosáhnout prostřednictvím Krátkodobého termínovaného účtu a to díky systému úrokové bonifikace ve výši 0,20 % p.a. k základní úrokové sazbě. Tak můžete dosáhnout zhodnocení až 0,80 % p.a. při vkladu opět na jeden rok. Minimální vklad je zde požadován ve výši 10 000 Kč. Pro dlouhodobější vklady je určeno Perfektní spoření s dobou vkladu až na pět let s úrokovou sazbou 1,20 % p.a. Minimální výše vkladu je 5 000 Kč.

Úrokové zhodnocení ve výši 1,20 % p.a. nabídne svým klientů také Raiffeisenbank a to konkrétně u vkladu na čtyři roky při úložce od 1 mil. Kč do 4 999 999 Kč. Vklady jsou možné od částky 10 000 Kč. Stejná hranice je stanovena také u vkladového účtu eKonto Garant, které je možné sjednat na dobu od jednoho roku do tří let s úrokovou sazbou dosahující maximální výše 1,10 % p.a.

Vyššího zhodnocení dosáhnete, pokud si zřídíte termínovaný vklad u Fio banky. Peníze uložené na termínovaném vkladu jsou úročeny úrokovou sazbou v rozmezí od 0,55 % na dobu vkladu jeden týden do 1,95 % pro vklady na pět let. Požadavek na minimální zůstatek je stanoven na částku 3 000 Kč.

Jak vidno, termínované vklady nabízené bankami nejsou až tak atraktivní jako vklady u družstevních záložen. Přesto se najdou výjimky, které jsou schopné družstevním záložnám konkurovat. Např. Jednorázový termínovaný vklad ProZisk od Wüstenrot hypoteční banky zhodnotí vklady klientů na pětiletých vkladech sazbou až 2,4 % p.a. Banka ovšem vyžaduje minimální výši vkladu v hodnotě 50 000 Kč. O něco vyššího zhodnocení dosáhnete na termínovaném vkladu od Sberbank (dříve Volksbank). Ta při korunovém vkladu na tři roky zhodnotí peníze klientů o 2,63 % p.a. Sberbank oproti Wüstenrot vyžaduje nižší minimální hodnotu vkladu a to ve výši 30 000 Kč.

Další z bank, která do své produktové nabídky zahrnula termínované vklady, je Equa bank. Úrokové sazby se pohybují od 1,7 % p.a. pro vklady na tři měsíce do 3,00 % p.a. pro vklady na tři roky. Equa vyžaduje vklad minimálně ve výši 20 000 Kč.

Jedno z nejvyšších zhodnocení na svých termínovaných vkladech nabízí Evropsko-ruská banka. U Termínovaného vkladu na pět let je vám přiznáno zhodnocení až 4,20 % p.a. Minimální zůstatek je vyžadován v hodnotě 10 000 Kč. U Termínovaného vkladu FIX je úroková sazba dokonce na úrovni 4,40 % p.a. Požadavek na minimální vklad je v tomto případě vyšší. Jedná se o částku 50 000 Kč.

Šárka Pešková

Další články k tématu Termínované vklady

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí