Pozor na termín 15. února

štítky Daně Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Většina zaměstnanců nemá v podstatě žádné daňové povinnosti. Veškerou daňovou agendu za ně zpracuje jejich zaměstnavatel. Stačí si písemně požádat o provedení ročního zúčtování. Což je ve většině firem rutinní záležitost. Výhodou provedení ročního zúčtování je přenesení veškeré odpovědnosti na zaměstnavatele, neboť zaměstnanec žádné tiskopisy nevyplňuje. Nevýhodou je však nedostatek času. Proč?

Jestliže zaměstnanec má pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho zaměstnavatele během roku, tak je roční zúčtování pro něj ideální. Ovšem pouze většinou. Proč? Protože musí všechny podklady své mzdové účetní doručit do 15. února. Později doložené doklady již daňový základ nesníží, zaměstnavatel k nim nemůže přihlédnout. Při provedení ročního zúčtování si nemůže občan pohoršit. Výsledkem ročního zúčtování může být pouze přeplatek na dani z příjmu, nikoliv nedoplatek na dani.

Související

Kdo chce čas, ten si podá sám daňové přiznání

Zaměstnanci, kteří uplatňují několik nezdanitelných položek (např. penzijní připojištění, životní pojištění, dary, odpočty z úvěru), tak mohou raději sami podat daňové přiznání, aby měli na shromáždění všech tiskopisů a dokladů více času. Zaměstnanci, kteří si podají daňové přiznání sami, mají čas až do konce března. Zaměstnanci, kteří si nechají provést roční zúčtování, musí všechny potřebné doklady shromáždit do 15. února.

V časové tísni se může stát, že zaměstnanec zapomene uplatnit všechny slevy na dani (např. na manželku, která nemá vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč). Sleva na manželku se totiž uplatňuje pouze jednou ročně. A to buď v ročním zúčtování, nebo daňovém přiznání. Na dani z příjmu tak zaplatí více, než odpovídá skutečnosti. Když se na to příjde, tak bude přeplatek na dani zaměstnanci vyplacen, pokud od konce zdaňovacího období, v němž k této chybě došlo, neuplynuly tři roky. Při změně zaměstnání mohou však nastat problémy.

Právě kvůli časové tísni a možnosti lépe naplánovat daňovou povinnost podávají některé manželské páry raději daňové přiznání, přestože jsou oba zaměstnanci.

Podáváte daňové přiznání, uplatněte všechny slevy

Udělat chybu v daňovém přiznání se může podařit OSVČ i zaměstnanci, který si daňové přiznání podává sám a nenechává si provést roční zúčtování u svého zaměstnavatele. Chybu lze napravit podáním opravného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání. Pro opravné daňové přiznání i dodatečné daňové přiznání se používá stejný formulář k dani jako u řádného daňového přiznání. Na předepsaném formuláří na první stránce je nutné uvést, o jaké daňové přiznání se jedná a uvést rozdíly oproti poslední známé daňové povinnosti.

Dodatečné daňové přiznání na přeplatek jen tak neprojde

Od roku 2011 však v podstatě nelze dodatečné daňové přiznání uplatnit pro nižší daňovou povinnost je možné pouze, když vyšly na jevo nové skutečnosti. Podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost je tak možné pouze, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši.

Opravné daňové přiznání

Když zjistíme, že jsme daňové přiznání nevyplnili správně, ještě před uplynutím řádného termínu pro podání daňového přiznání, tak můžeme podat opravné daňové přiznání. Je to administrativně poměrně jednoduché. Opravné daňové přiznání je upraveno v § 138 daňového řádu. V tomto případě postupuje FÚ podle tohoto opravného daňového přiznání a předchozímu se nepřihlíží.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí