Souhrnný přehled nabídky on-line produktů na českém trhu

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

S rostoucí dostupností internetu rostou také naše požadavky na poskytované služby. Pojišťovny si toto uvědomují a snaží se nám, jakožto potenciálním klientům, vycházet vstříc. Otevřela se nám tak možnost sjednat pojistné produkty on-line. Co vše vyřídíme bez návštěvy pobočky?

V uplynulých dnech jsme se věnovali otázce on-line pojištění. Postupně jsme si představili nabídky jednotlivých pojišťoven jednak z pohledu produktů, které nabízejí on-line, jednak z pohledu možných slev a dalších benefitů nabízených při on-line sjednání.

Jaká pojištění jsou dostupná on-line?

Pojišťovny do svých on-line nabídek zařazují převážně produkty z oblasti neživotního pojištění. Nejčastěji nabízeným produktem prostřednictvím on-line aplikací je cestovní pojištění. Patnáct ze šestnácti pojišťoven jej klientům nabízí. Druhým nejčastěji nabízeným produktem je povinné ručení a pomyslnou třetí příčku nese pojištění domácnosti. Jedná se vesměs o produkty, které nejsou komplikované a nevyžadují odbornou konzultaci s poradcem.

U poloviny sledovaných pojišťoven je součástí on-line nabídky také havarijní pojištění a pojištění nemovitosti. V méně jak polovině případech je on-line nabízeno také pojištění odpovědnosti v občanském životě.

Pouze ve třech případech se můžeme setkat s on-line pojištěním odpovědnosti v zaměstnání a úrazovým pojištěním. Ojedinělým případem je pojištění psů a koček, které do své on-line nabídky zahrnula Česká pojišťovna.

Právě Česká pojišťovna nabízí on-line nejširší okruh pojištění. Obdobnou nabídku má také ČSOB pojišťovna, ta však neumožňuje sjednat výše zmiňované pojištění psů a koček. Naopak pouze jedno pojištění, konkrétně cestovní pojištění, nabízí Axa životní pojišťovna, ERV pojišťovna, Komerční pojišťovna, Pojišťovna VZP a ERGO pojišťovna. Nutno podotknout, že ERV pojišťovna je specializovanou pojišťovnou pro oblast cestovního pojištění a tak se není co divit, že v on-line nabídce je zahrnuto pouze cestovní pojištění.

Přehled on-line nabízených pojistných produktů

Vesměs všechny pojišťovny odměňují ty klienty, kteří místo návštěvy pobočky usednou doma k počítači a vše si vyřídí sami. Výše slev se pohybuje v průměru kolem 10 %. Cenu pojištění je možné snížit ještě díky různým dalším slevám a benefitům, které se, hlavně u pojištění aut, liší.

Závěrem…

Rozvoj moderních technologií sebou přináší nové způsoby komunikace a lidé se těmto novým trendům rychle přizpůsobují. Příkladem mohou být instant messengers (Skype, ICQ atd.), kdy se zprávy zobrazují okamžitě po jejich odeslání. Zajistí tak rychlejší reakci. E-mail oproti tomu působí jako „šnek“. Nicméně i e-mailová komunikace má stále své nezastupitelné místo.

Dalším rychle se rozvíjejícím nástrojem komunikace je telefon. První mobilní telefon se v Česku objevil před dvaceti lety (Nokia MD59), připomínal spíše polní vysílačku. Jeho váha se pohybovala okolo čtyř kilogramů a baterie zvládla sotva pár minut hovoru. Dnes mobilní telefony váží minimum, vejdou se do kapsy. Co se funkcionality týká, můžeme s nimi telefonovat, psát textové zprávy, připojit se na internet, pouštět hudbu a dokonce už i platit či si sjednat pojištění.

Pokrok je nezadržitelný. V budoucnu se třeba dočkáme např. služeb video poradce. Budeme v přímém kontaktu s pojišťovnou, aniž bychom museli kamkoli chodit. Otázkou je zda bychom tuto službu skutečně využili a do jaké míry.

Pojišťovny by neměly ustrnout na mrtvém bodě a naopak se dále rozvíjet v návaznosti na požadavky klientů a dostupné technologie.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí