Dostupné on-line produkty konkurenčních pojišťoven

štítek Pojištění čtení na 6 minut

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pojištění přes internet roste na významu a pojišťovny se snaží nástroje on-line komunikace stále zefektivňovat. Z předchozích částí týdenního tématu známe nabídky několika pojišťoven. Na trhu jsou však i další, které jim konkurují. Jaké produkty umožňují sjednat on-line?

Přehled nabídky pojištění, která lze sjednat prostřednictvím internetu, není úplný. Proto si dnes představíme on-line produkty Triglav pojišťovny, UNIQA pojišťovny, ERGO pojišťovny a pojišťovny Wüstenrot.

Triglav pojišťovna, a.s.

Triglav pojišťovna získala licenci k provozování pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění na území České republiky v roce 1996. Mnohem delší historii má mateřská společnost pojišťovny, která vznikla již v roce 1900. Jediným vlastníkem pojišťovny je holdingová společnost Triglav INT působící ve střední a jihovýchodní Evropě.

Nabídka on-line produktů pojišťovny zahrnuje:

 • Cestovní pojištění
 • Autopojištění
 • Majetkové pojištění
 • Úrazové pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění můžete sjednat jako dlouhodobé či krátkodobé pojištění. V případě krátkodobého pojištění je doba trvání cesty omezena na 7, 12 a 30 dní.

Po vyplnění základních parametrů pojištění Vám aplikace nabídne dvě varianty pojištění. Ty se od sebe odlišují jednak rozsahem zahrnutých rizik, jednak výší pojistných limitů.

Sjednáte-li si cestovní pojištění on-line, získáváte slevu 20 %.

Autopojištění

Na jaře letošního roku pojišťovna představila dvě nové varianty povinného ručení. Varianta Basic je určena pro ty, kteří chtějí získat základní ochranu, splnit tak svou povinnost jakožto vlastníci motorového vozidla a neplatit příliš vysokou cenu. Pojištění zahrnuje krytí základních limitů a pojištění právní ochrany a základní asistenční služby.

Varianta Exclusive zahrnuje jak vyšší základní limity, tak širší rozsah doplňkových pojištění. Kromě pojištění právní ochrany a asistenčních služeb tato varianta zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění střetu se zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody.

Maximální bonus je stanoven na úrovni 60 %.

Havarijní pojištění je nabízeno ve třech variantách. Ty můžete doplnit o další nabízená pojištění. Pokud se rozhodnete sjednat si havarijní pojištění on-line, finální cena bude až o 40 % nižší. Jste-li vzorní řidiči, můžete na havarijním pojištění uplatnit bonus v maximální výši 60 %.

Majetkové pojištění

V rámci on-line aplikace sjednáte pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti a to slevou až 20 %.

U obou pojištění je stanovení základní pojistné částky ponecháno na volbě klienta. Pojišťovna umožňuje sjednat nulovou spoluúčast. Nicméně při volbě nenulové spoluúčasti je Vám poskytnuta sleva. Základní pojištění můžete rozšířit o řadu doplňkových pojištění a připojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je rozděleno na úrazové pojištění dětí a úrazové pojištění dospělých.

Základní pojištění dětí se vztahuje na pojištění trvalého tělesného poškození v důsledku úrazu s progresivním plněním. Děti můžete ale také zajistit formou připojištění zahrnující pojištění denního odškodného pro případ nezbytného léčení úrazu a pojištění denního odškodného za hospitalizaci následkem úrazu.

Úrazové pojištění dospělých zahrnuje stejná rizika. Pojištění je však rozšířeno ještě o krytí rizika smrti následkem úrazu.

Sleva za on-line sjednání je stanovena na 20 %.

UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna umožňuje sjednat on-line tyto produkty:

 • Cestovní pojištění
 • Autopojištění
 • Úrazové pojištění
 • Krátkodobé úrazové pojištění – sport

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se sjednává s platností na území Evropy, či celého světa. Může se jednat o turistickou či pracovní cestu, nebo rodinnou dovolenou. Limity plnění léčebných výloh jsou nabízeny ve třech variantách. Pojistnou ochranu můžete rozšířit o:

 • Připojištění zimních sportů
 • Připojištění nebezpečných sportů
 • Připojištění stornopoplatků
 • Rozšířená pojistná ochrana (pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel)

Cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny můžete sjednat také prostřednictvím SMS.

Autopojištění

Pokud potřebujete pojištění motorového vozidla, u UNIQA pojišťovny můžete sjednat povinné ručení i havarijní pojištění. Pojišťovna motivuje klienty ke sjednání komplexního pojištění poskytnutím 10 % slevy.

Povinné ručení je on-line nabízeno v těchto podobách:

 • Povinné ručení s možností volby výše limitů
 • Povinné ručení FIX s garancí ceny pojištění (netýká se vlivu systému bonus/malus)
 • Povinné ručení MAX – pojištění odpovědnosti rozšířeno o pojištění vozidla proti krádeži a živelním škodám (pro vozidla starší 4 let)

Havarijní pojištění je nabízeno v několika variantách dle potřeb klienta.

Součástí autopojištění jsou samozřejmě také doplňková připojištění:

 • Pojištění skla
 • Pojištění zavazadla
 • Pojištění sedadla

V případě kombinovaného pojištění vozidel máte na výběr ze tří variant.

Úrazové pojištění

Při sjednávání úrazového pojištění od UNIQA pojišťovny je skutečně z čeho vybírat. Aplikace Vám nabídne jednak standardní produkty a jednak produkty speciální. V rámci standardních produktů volíte mezi dvěma variantami, tzv. Relax a Milionová ochrana. Zatímco druhá varianta zahrnuje pouze krytí pro případ trvalých následků, první varianta rozšiřuje pojistnou ochranu o pojištění smrti následkem úrazu a krytí denního odškodného.

Speciální produkty zahrnují:

 • Dopravní pojištění
 • Dopravní pojištění TIR
 • Úrazová nemocnice
 • Pojištění invalidity 3. stupně následkem úrazu

Krátkodobé úrazové pojištění – sport

Toto pojištění je možné sjednat minimálně na 2 dny a maximálně na 31 dnů. Krytí se vztahuje nejen na území České republiky či Evropy, ale také na celý svět. Pojištění je rozděleno do čtyř variant dle rizikovosti. Jednotlivé varianty se liší také výší pojistného krytí.

ERGO pojišťovna, a.s. (dříve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.)

ERGO pojišťovna není na českém trhu příliš známou společností. Je součástí nadnárodní pojišťovací skupiny ERGO, která pochází z Německa. V současné době působí jak v evropských zemích, tak na území Asie.

V České republice pojišťovna působí již od roku 1994 a poskytuje pojištění životní i neživotní. Sjednat online lze pouze cestovní pojištění. Maximální délka pojištění je 90 dnů. Potřebujete-li pojištění delší, musíte si sjednat více na sebe navazujících pojištění. Na výběr máte z několika možností. Základní rozdělení je dle územní platnosti – jsou kategorie tři:

 • Evropa
 • Omezený svět
 • Celý svět

V každé kategorii jsou nabídnuty dvě varianty lišící se rozsahem krytých rizik. V základu jsou zahrnuty pouze léčebné výlohy. Druhá varianta rozšiřuje krytí o úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti.

Pojišťovna nabízí připojištění pracovní a sportovní činnosti.

Wüstenrot pojišťovna a.s.

Wüstenrot pojišťovna je poskytovatelem neživotního pojištění. Patří do skupiny Wüstenrot, kam spadá také Wüstenrot životní pojišťovna, Wüstenrot stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka.

Wüstenrot pojišťovna umožňuje sjednat on-line tyto produkty:

 • Cestovní pojištění
 • Autopojištění

Cestovní pojištění

On-line cestovní pojištění můžete sjednat jako jednorázové pojištění, či jako roční pojištění pro opakované výjezdy s tím, že jedna cesta nesmí být delší než 90 dnů.

Pojištění je nabízeno ve třech variantách, které se liší rozsahem zahrnutých rizik. Cena pojištění se neodvíjí jenom od vybrané varianty, ale také od zvolené územní platnosti pojištění – cíle vaší cesty.

K základnímu pojištění jsou nabízena dvě připojištění:

 • Připojištění rizikových sportů
 • Pojištění zásahu horské služby s platností pouze na území Slovenska a limitem plnění 100 000 Kč

Autopojištění

Wüstenrot pojišťovna před nedávnem provedla inovaci svého produktu ProAuto. Klientům nyní nabízí jednak možnost ukončení smlouvy kdykoliv, jednak přiznání bonusu 30 % již po dvou letech bez nehod (maximální bonus je 60 %).

On-line můžete samostatně sjednat jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Pokud si sjednáte povinné ručení i havarijní pojištění, získáte slevu ve výši 5 %.

Povinné ručení je nabízeno ve dvou variantách základních limitů. Zvolenou variantu můžete rozšířit o následující připojištění:

 • Připojištění všech skel vozidla
 • Úrazové pojištění osob
 • Rozšířené asistenční služby

Pro výpočet kalkulace potřebujete znát počet měsíců trvání předchozího pojištění. Pokud si nejste jisti, můžete zavolat na infolinku Wüstenrot pojišťovny, která údaj ověří.

V případě havarijního pojištění volíte ze tří variant. Pojistnou ochranu můžete zvýšit sjednáním některého z nabízených připojištění. Pojišťovna stanovuje minimální spoluúčast na 5 % (min. 5 000 Kč), maximálně 20 % (20 000 Kč).

Wüstenrot životní pojišťovna nabízí on-line sjednání v případě rizikového životního pojištění ProSichr a kapitálového životního pojištění ProBudoucnost.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí