Konkurence na trhu on-line pojištění

štítek Pojištění čtení na 6 minut

foto: pond5.com, ilustrační fotografie

Již jsme se seznámili s on-line produktovými nabídkami u sedmi pojišťoven. Číslo sedm však není finální. Konkurence na trhu on-line pojištění sílí. V čem vynikají a naopak ztrácí ostatní?

V našem exkurzu do světa on-line pojištění budeme pokračovat i dnes. Co nás konkrétně čeká? Na pořadu dne jsou Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Komerční pojišťovna, Pojišťovna VZP a Slavia pojišťovna.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna je spolu se Slavia pojišťovnou jednou z nejdéle působících pojišťoven na pojistném trhu. V současné době poskytuje pojistné produkty jak životního, tak neživotního pojištění. On-line nabídka pojišťovny zahrnuje:

 • Povinné ručení
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Povinné ručení

Povinné ručení je nabízeno ve dvou základních variantách základních limitů. Pojistnou ochranu lze rozšířit o připojištění čelního skla, či sjednáním dodatkových asistenčních služeb. Nicméně připojištění čelního skla nelze sjednat prostřednictvím on-line aplikace a chcete-li jej do svého pojištění zahrnout, musíte navštívit pobočku.

Pojištění majetku

Pojištění majetku standardně zahrnuje pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti („Pojištění staveb“ a „Pojištění bytů jako stavby“). Obě pojištění lze doplnit o pojištění odpovědnosti.

Pojištění domácnosti lze sjednat on-line s maximální pojistnou částkou 120 000 Kč na místnost, celkem maximálně 1,5 mil. Kč. U pojištění nemovitosti je horní strop stanoven na částku 3 mil. Kč. Pojištění odpovědnost je v on-line aplikaci nabízeno pouze v jedné variantě.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnance slouží ke krytí škod, které zaměstnance způsobil svému zaměstnavateli. V případě on-line sjednání pojištění limituje pojišťovna pojistnou částku na 200 000 Kč.

Kooperativa pojišťovna, a.s. V.I.G.

Kooperativa pojišťovna je jednou z největších pojišťoven působících na českém trhu. Spolu s Českou podnikatelskou pojišťovnou a Pojišťovnou České spořitelny je součástí nadnárodní skupiny V.I.G. V kategorii on-line produktů máme na výběr:

 • Cestovní pojištění
 • Autopojištění
 • Pojištění majetku

Cestovní pojištění

Pokud si chceme sjednat cestovní pojištění, musíme volit mezi krátkodobým a celoročním cestovním pojištěním.

V rámci krátkodobého pojištění se rozlišuje, zda se jedná o pracovní či turistickou cestu. Pojištění se sjednává s územní platností Česka republika, Evropa nebo celý svět. Můžeme si sjednat krytí buď jen léčebných výloh, nebo pojištění rozšířit o doplňková pojištění a pojištění sportovních činností. Na výběr máte ze dvou variant, které se liší výší pojistných limitů.

Celoroční cestovní pojištění je určeno jak pro pracovní, tak turistické cesty s možným rozšířením o aktivní sportování. Co se týká rozsahu krytí, volíte mezi krytím léčebných výloh a krytím léčebných výloh a dalších doplňkových pojištění. I zde jsou Vám nabídnuty dva varianty s různou výší pojistných limitů.

Užitečným doplňkem cestovního pojištění je asistenční služba HOLIDAY. Ta je určena pro ty, kteří do zahraničí cestují autem. Asistenční službu je možné využít v případě nehody nebo poruchy.

Autopojištění

Prostřednictvím on-line kalkulace můžete sjednat buď povinné ručení, havarijní pojištění, nebo komplexní pojištění vozidel.

Povinné ručení je nabízeno ve třech variantách základních limitů. Pojistnou ochranu rozšíříte díky několika nabízeným doplňkovým pojištěním. Havarijní pojištění můžete sjednat ve třech variantách lišících se rozsahem krytých rizik. Výše spoluúčasti se pohybuje v rozmezí 0 až 20 %. I havarijní pojištění je možno rozšířit o doplňková pojištění.

Pojištění majetku

Pojišťovna nabízí on-line sjednání pojištění domácnosti s možností sjednání pojištění odpovědnosti, dále pojištění domů a bytů a pojištění ordinací. Sleva za on-line sjednání je poskytována ve výši 10 %.

Komerční pojišťovna, a.s.

Komerční pojišťovna patřící do rodiny Société Générale není na českém pojistném trhu rozhodujícím hráčem. V produktové nabídce on-line služeb nalezneme pouze cestovní pojištění, které je určeno pro jednu cestu do zahraničí, či na území České republiky.

Pojištění je nabízeno ve dvou variantách. Ty se od sebe liší vyšší pojistných limitů v případě pojištění léčebných výloh a úrazového pojištění.

Zatímco pojištění léčebných výloh je vždy obsahem pojištění, ostatní doplňková pojištění, kam spadá např. již zmiňované úrazové pojištění, jsou ponechána na volbě klienta.

Uzavřete-li pojistnou smlouvu přes internet, získáváte slevu ve výši 10 %.

Pojišťovna VZP, a.s.

Pojišťovna VZP, dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, vznikla v roce 2004, kdy nabyla účinnosti novela zákona o pojišťovnictví. Tato novela zrušila možnost provozovat pojišťovací činnost jinými než právnickými osobami v podobě akciových společností či družstev. Pojišťovna VZP je tedy provozovatelem soukromého pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaštiťuje veřejný zdravotní systém.

Prostřednictvím internetu můžeme u této pojišťovny uzavřít cestovní pojištění s 10 % slevou. Pojištění je nabízeno ve třech variantách, které se opět liší rozsahem zahrnutých pojistných rizik.

Pojistnou ochranu lze dále rozšířit o tato připojištění:

 • Pracovní cesta
 • Pojištění zásahu horské záchranné služby (pouze Slovensko)
 • Připojištění sportů
 • Připojištění veterinární péče

Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna má na českém trhu dlouholetou tradici již od roku 1868. Pojišťovna je poskytovatelem neživotního pojištění. Nabídka on-line produktů zahrnuje:

 • Cestovní pojištění
 • Povinné ručení a pojištění dopravních pokut
 • Pojištění domácnosti

Na všechna pojištění sjednaná on-line se vztahuje sleva 15 %.

Cestovní pojištění

Pojišťovna nabízí dva typy cestovního pojištění – tzv. EUROPOJIŠTĚNÍ a pojištění SVĚT.

EUROPOJIŠTĚNÍ, jak už název napovídá, je určeno pro cesty na území Evropy. Hlavní komunikovanou výhodou pojištění je jeho cena. Pojištění lze využít jak pro dlouhodobé cesty, tak pro opakované výjezdy. Na výběr jsou dvě varianty. Ty jsou konstruovány jako balíčky, obsahově se neliší, rozdíl je ve výši limitů pro jednotlivá rizika.

Pojištění SVĚT je určeno spíše pro krátkodobé cesty s širokým rozsahem krytí. Volíte mezi třemi typy cest:

 • Turistická cesta
 • Pracovní cesta
 • Aktivity+

Hlavní rozdíl mezi oběma typy cestovního pojištění spočívá ve způsobu úhrady pojistného plnění. Máte-li uzavřené EUROPOJŠTĚNÍ, náklady na léčení hradí Vaše zdravotní pojišťovna. Co zdravotní pojišťovna neuhradí, hradí Slavia pojišťovna. V případě pojištění SVĚT hradí veškeré náklady Slavia pojišťovna.

Povinné ručení a pojištění dopravních pokut

Povinné ručení je nabízeno ve dvou variantách s rozdílnými limity plnění. Zajímavý je systém bonusů a slev. Za bezeškodní průběh můžete získat bonus až 60 %. Popřípadě přislíbíte-li bezeškodní průběh v prvních 24 měsících trvání pojištění, získáte slevu až 30 %. Za pojištění více aut u pojišťovny získáte dalších 11 % slevu. Další slevy pojišťovna nabízí např. pro invalidy, či za používání zimních pneumatik.

Pokud si povinné ručení sjednáte nyní, získáte na jeden rok zdarma pojištění dopravních pokut (Kryštof) v základní variantě (pojištění nabízeno ve dvou variantách). Pojištění Kryštof slouží k:

 • Úhradě dopravních pokut ve správním řízení
 • Zmírnění finanční ztráty při odebrání řidičského průkazu
 • Zajištění úhrady právních služeb

Za první bezeškodní rok je možné získat na toto pojištění slevu 30 %, po druhém roce pak až 50 %.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je nabízeno v základní variantě s krytím základních rizik. Pojistnou ochranu lez rozšířit díky doplňkovým pojištěním. Ta jsou rozdělena do tří balíčků. Sjednáváme-li pojištění domácnosti on-line, volíme z předem definovaných pojistných částek v rozsahu 200 000 Kč až 1 250 000 Kč.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí