Moderní technologie a jejich vliv na oblast pojištění

štítek Pojištění čtení na 7 minut

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Závěr 20. století a počátek nového tisíciletí se vyznačoval nevídaným rozvojem v oblasti informačních technologií. Z pohledu společností nabízejících své produkty a služby se otevřel prostor pro využívání nových a posílení stávajících distribučních cest. Internet se stává stále efektivnějším nástrojem komunikace s klientem. Otázkou je, jak účinně tento nástroj společnosti využívají. V následujícím textu zaměříme svou pozornost na oblast pojištění, konkrétně na to, jaké produkty již dnes můžeme sjednat přes internet.

Moderní informační technologie ovlivňují náš každodenní život ve stále větší a větší míře. Již málokdo z nás si dovede představit běžný den např. bez mobilního telefonu, počítače či přístupu na internet. Z dostupných dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v průběhu pěti let (v letech 2005 – 2010) se počet osobních počítačů v domácnosti téměř zdvojnásobil. Co se týká domácího využívání internetu, tam je procentuální nárůst mnohem výraznější.

Tohoto trendu je si vědoma celá řada firem. Proto se snaží svou komunikaci s potenciálními zákazníky maximálně zefektivnit. Běžná webová prezentace obsahující informace o společnosti a její činnosti není příliš účinná. Žijeme v hektické době. Každá minuta je drahá, a proto vyhrává ten, kdo nabídne možnost uspokojit náš požadavek během několika minut, aniž bychom museli složitě zjišťovat adresu kamenného obchodu, spojení, otevírací dobu atd. Při čtení těchto pár řádků vás nejspíše jako první napadne e-shop ve spojitosti s nákupem oblečení, knih, elektroniky, nebo vstupenek. Nicméně prostřednictvím internetu je nám umožněno nakupovat také finanční služby, do kterých spadá i oblast pojištění.

Pojišťovny využívají sjednání pojištění on-line jako další distribuční kanál. Uvědomují si, že na trhu jsou zastoupeni jak klienti, kteří jsou zvyklí řešit své požadavky formou osobního kontaktu, tak ti, kteří dávají přednost elektronické komunikaci. Data Českého statistického úřadu vypovídají o rostoucím podílu druhé skupiny klientů, přičemž dominují muži nad ženami, lidé zaměstnaní se středoškolským a vyšším vzděláním.

Produktová nabídka pojišťoven

Pojišťovny umožňují on-line sjednání takových produktů, které nejsou příliš komplikované, mají po většinou omezenou, krátkodobou platnost a nejsou příliš administrativně náročně ať už z pohledu samotného sjednání, či následné správy smluv. Dále je nutno podotknout, že se jedná o produkty, u kterých má pojišťovna zájem na snížení nákladů v podobě vyplácených provizí zprostředkovatelům a to kvůli ne příliš vysokému pojistnému a tedy nízkému finálnímu příjmu pro pojišťovnu. Pojišťovny proto motivují klienty ke sjednání on-line produktů řadou různých slev, či akčních nabídek.

O jaké produkty se konkrétně jedná? Nejvíce rozšířené je cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění) a majetková pojištění (pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti).

V dalším textu se již konkrétně zaměříme na nabídku vybraných pojišťoven.

Allianz pojišťovna a.s.

Allianz pojišťovna v současné době nabízí on-line sjednání těchto tří typů pojištění:

 • Cestovní pojištění
 • Autopojištění
 • Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti v občanském životě

Pojištění je nabízeno prostřednictvím internetového portálu www.allianzdirect.cz, jehož provoz zajišťuje společnost Allianz Direct, s.r.o., která zprostředkovává pojištění výhradně pro Allianz pojišťovnu.

Cestovní pojištění

Nespornou výhodou cestovního pojištění od Allianz pojišťovny jsou neomezené léčebné výlohy, krytí široké škály sportů již v základu, či úhrada zdravotní péče jak státními, tak soukromými zdravotními zařízeními.

Pojišťovna nabízí pojištění ve třech základních balíčcích s různou šíří krytí a výší pojistných limitů.

V současné době můžete získat slevu 50 % z pojistného. Sleva platí pro osoby mladší 26 let, které vycestují mimo Českou republiku, na území Evropy, a to na dobu maximálně 90 dnů.

Autopojištění

Prostřednictvím internetového portálu mohou klienti sjednat jak povinné ručení, tak havarijní pojištění.

V rámci povinného ručení je na výběr ze dvou variant výše limitu pojistného plnění. K sjednanému pojištění získáváte základní asistenci zdarma. Navíc, jste-li odpovědní řidiči bez nehod, můžete získat slevu za bezeškodní průběh až 60 %. K této slevě dále můžete získat slevu 10 %. Sleva platí pro nově sjednané smlouvy a to pouze pro první rok trvání pojištění.

Nejste, jsi-li jisti, že zrovna povinné ručení od Allianz pojišťovny je to pravé pro vás, a chcete se ještě poohlédnout jinde, pojišťovna nabízí garanci výše ceny po dobu 60 dnů od uložení cenové nabídky.

Do povinného ručení můžete zahrnout tato připojištění:

 • Asistence PLUS s rozšířenými limity
 • Pojištění skel vozidla
 • Úrazové pojištění osob

Havarijní pojištění zahrnuje základní asistenci při dopravní nehodě zdarma a zdarma je také náhradní vozidlo s limitem pojistného plnění 1.000 Kč/den po dobu 5 dnů. Mezi rizika, krytá v rámci havarijního pojištění, patří riziko havárie, odcizení a vandalismu a živel. U těchto rizik má klient možnost volby výše limitů. Je možné sjednat také variantu nezahrnující riziko havárie. Při sjednání havarijního pojištění on-line získáte slevu 10 % a to pro první rok trvání pojištění.

Sjednáte-li se komplexní autopojištění (povinné ručení a havarijní pojištění), pojišťovna vám nabídne další slevu za tzv. propojištěnnost.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v občanském životě

V rámci pojištění majetku je možno on-line pojistit nemovitost či domácnost, ale také odpovědnost v běžném občanském životě.

On-line pojištění majetku od Allianz pojišťovny zahrnuje základní asistenční službu zdarma. Zdarma je také v rámci pojištění nemovitosti pojištění vedlejších staveb, ale pouze ve vybraných variantách. Pro pojištění domácnosti platí omezení pojistné částky na 1,5 mil. Kč. Co je velice příznivé, je plnění v nových cenách bez zohlednění opotřebení. Co se týká slev, pojišťovna nabízí:

 • 15 % slevu při sjednání pojištění on-line
 • 10 % slevu, pokud má klient u Allianz pojišťovny sjednáno životní pojištění nebo penzijní fond
 • Při sjednání pojištění možnost uplatnění až 30 % bonusu

Pojištění majetku je nabízeno ve třech variantách, které se liší rozsahem zahrnutých rizik. Allianz pojišťovna již v základní variantě nabízí krytí rizika krádeže vloupáním a loupeže.

Pojištění odpovědnosti je také nabízeno ve třech variantách, vztahuje se na všechny členy domácnosti a platí jak na území České republiky, tak po celé Evropě.

Kromě standardní 15 % slevy při sjednání pojištění on-line, lze získat slevu 50 % na pojištění odpovědnosti v případě sjednání tohoto pojištění v kombinaci s pojištěním nemovitosti, pojištěním domácnosti, nebo v kombinaci s oběma.

Axa životní pojišťovna a.s.

Axa životní pojišťovna nabízí on-line sjednání pouze cestovního pojištění. Pojištění je možné uzavřít ve třech variantách s možností připojištění zavazadel a připojištění rizikových a extrémních sportů.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G.

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje sjednat on-line tyto typy pojistných produktů:

 • Cestovní pojištění
 • Povinné ručení
 • Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v občanském životě

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění od České podnikatelské pojišťovny sjednané on-line zahrnuje celou škálu rizik s možností sjednání těchto připojištění:

 • Pojištění zásahu horské služby
 • Pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí
 • Pojištění zimních sportů

Prostřednictvím on-line aplikace není možné sjednat pojištění storna zájezdu a nelze jej ani dodatečně dopojistit na obchodním místě.

Pojištění je nabízeno ve dvou, respektive ve třech variantách – dva balíčky a roční pojištění.

Při on-line sjednání cestovního pojištění získáte slevu ve výši 10 % z pojistného.

Povinné ručení

Povinné ručení nabízí pojišťovna ve třech variantách, které se odlišují jak výší základních limitů, tak šíří asistenčních služeb a dalších doplňkových pojištění.

Zajímavým lákadlem k uzavření povinného ručení je možnost sjednání tzv. Extrabenefitu PROFI, díky kterému je rozhodná doba za bezeškodní průběh navýšena ze strany pojišťovny o 36 měsíců. Klient tak může získat slevu maximálně 50 % z ceny pojištění. Pokud však v prvních třech letech trvání pojištění dojde k pojistné události, je klient povinen vrátit slevu na pojistném za dobu, po kterou byla sleva uplatněna.

Doplňkem povinného ručení je pak tzv. Balíček SERVIS, který zahrnuje přímou likvidaci a pojištění nákladů na pronájem náhradního vozidla na 5 dní.

Při on-line sjednání povinného ručení získáváte slevu 25 %.

Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

On-line aplikace České podnikatelské pojišťovna nabízí možnost sjednání pojištění jak domácnosti, tak nemovitosti a to se slevou až 15 %.

Zdarma jsou v pojištěních zahrnuty základní asistenční služby. Požadujete-li širší rozsah asistenčních služeb, máte na výběr ze tří variant.

Do pojištění domácnosti lze zahrnout pojištění povodně a záplavy, poškození nebo zničení skel a sklokeramických varných desek a dále také poškození nebo zničení elektroniky přepětím nebo zkratem.

V rámci pojištění nemovitosti je pojištěna hlavní stavba, nicméně pojistit lze také vedlejší stavby. I toto pojištění můžeme rozšířit o krytí rizika povodně a záplavy.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je sjednáváno bez spoluúčasti a to v jedné variantě.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí