Živnostníci mají nižší důchody

štítky Penze Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Podnikatelé a živnostníci mají nižší důchody než zaměstnanci. Nižší odvody v produktivním věku na pojistném znamenají výrazně nižší důchod. Zatímco příjmem zaměstnance v daném roce pro důchodové účely je veškerý příjem, ze kterého bylo odvedeno důchodové pojištění, příjmem OSVČ je vyměřovací základ. Co to znamená?

V roce 2012 závisí výše důchodu na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění v letech 1986 až 2011 a získané době pojištění. Doba pojištění je pro zaměstnance i OSVČ shodná. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy bylo z příjmu odvedeno důchodové pojištění a taky náhradní doby pojištění (např. vojenská služby, rodičovská dovolená…).

Co je to vyměřovací základ?

OSVČ pan Novák měl roční zisk v roce 2011 ve výši 198 000 Kč, zaměstnanec pan Novotný měl roční hrubou mzdu v roce 2011 ve výši 198 000 Kč (16 500 Kč měsíčně). Pro důchodové účely se bude panu Novákovi jako příjem za rok 2011 započítávat částka 99 000 Kč (198 000 Kč × 50 %) a zaměstnanci panu Novotnému částka 198 000 Kč.

 • Vyměřovacím základem OSVČ je totiž 50 % ze zisku. Právě z částky 99 000 Kč zaplatil pan Novák za rok 2011 důchodové pojištění. Vždy musí být v daném roce dodržen alespoň minimální vyměřovací základ, což je v tomto případě splněno. 
 • Započítaná rozdílná částka v daném roce bude samozřejmě znamenat i nižší důchod pro OSVČ pana Nováka.

Praktický příklad

Pro zjednodušení si tedy vypočítáme důchod OSVČ pana Nováka a zaměstnance Novotného. Budeme počítat, že oba pánové získají 42 let pojištění. Osobní vyměřovací základ OSVČ pana Nováka bude částka 8 250 Kč. Osobní vyměřovací základ zaměstnance pana Novotného bude částka 16 500 Kč. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční příjem, ze kterého bylo odvedeno důchodové pojištění. Dřívější příjmy jsou při výpočtu osobního vyměřovacího základu násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. V našem ukázkovém příkladě si výši důchodu vypočítáme dle legislativy v roce 2012.

Výpočet důchodu OSVČ pana Nováka

 • Osobní vyměřovací základ 8 250 Kč
 • První redukční hranice 8 250 Kč

(do 11 061 Kč, ze 100 %)  

 • Výpočtový základ 8 250 Kč
 • Doba pojištění (procentní výměra)  63 %

(42 let × 1,5 %)

 • Základní výměra důchodu 2 270 Kč
 • Procentní výměra důchodu 5 198 Kč

(8 250 Kč × 63 %)

Měsíční důchod  7 468 Kč

(2 270 Kč + 5 198 Kč)

Výpočet důchodu zaměstnance pana Novotného

 • Osobní vyměřovací základ 16 500 Kč
 • První redukční hranice 11 061 Kč

(do 11 061 Kč, ze 100 %)  

Druhá redukční hranice 1 523 Kč

(od 11 061 Kč do 29 159 Kč, z 28 %)

Výpočtový základ 12 584 Kč

(11 061 Kč + 1 523 Kč)

Doba pojištění (procentní výměra)  63 %

(42 let × 1,5 %)

 • Základní výměra důchodu 2 270 Kč
 • Procentní výměra důchodu 7 928 Kč

(12 584 Kč × 63 %)

Měsíční důchod 10 198 Kč

(2 270 Kč + 7 928 Kč)

Stejný příjem = jiný důchod

Přestože tedy měli oba pánové v produktivním životě stejný příjem (hrubá mzda = hrubý zisk), tak mají rozdílný důchod. A to dosti významně. Důchod živnostníka pana Nováka bude činit 73 % měsíčního důchodu zaměstnance pana Novotného. Na tuto skutečnost by měly OSVČ pamatovat a maximalizovat vlastní investování a spoření na penzi.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ a státní dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí