Proč platí OSVČ nižší daně?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je pro OSVČ i zaměstnance rozdílný. I když máme v Česku jednotnou sazbu daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, tak při stejném příjmu odvedou zaměstnanci a OSVČ na povinných odvodech rozdílné částky.

OSVČ a zaměstnanci mají nejenom rozdílný výpočet povinných odvodů, ale také odpovědnost. Za správný výpočet sociálního či zdravotního pojištění je za zaměstnance zodpovědný jejich zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže býti za špatný výpočet sankciován. Výpočet a odvod povinných odvodů je záležitostí zaměstnavatele. Zaměstnanci tedy nemají s daňovou agendou žádné starosti. To je zásadní rozdíl oproti OSVČ. Každá nesrovnalost, chyba nebo opomenutí zákonné povinnosti znamená pro OSVČ problémy. OSVČ může od pověřených institucí dostat pokutu nebo je předepsáno penále.

Rozdílná sazba daně z příjmu fyzických osob

V Česku je jednotná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu se však počítá jinak pro zaměstnance a OSVČ.

  • Zaměstnancům se daň z příjmu fyzických osob počítá ze superhrubé mzdy. Superhrubou mzdou je součet hrubé mzdy zaměstnance a povinných odvodů na pojistném placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatel odvádí 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Celkem tedy 34 % z hrubé mzdy. Skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnance je tedy 20,1 % (15 % × 1,34).
  • OSVČ vypočítávají daňovou povinnost ze zisku. Skutečná sazba daně z příjmu je tedy 15 %.

Všechny OSVČ a zaměstnanci přitom mohou uplatnit stejné nezdanitelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na každé dítě. Mezi nejznámější nezdanitelné položky, které snižují základ daně, patří příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění či odpočet úroků. Slevy na dani potom snižují přímo daňovou povinnost. Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč za rok, tu uplatní všechny OSVČ a zaměstnanci. Dalšími slevy jsou např.: sleva na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč, na studenta či na invaliditu.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák dosáhne za rok 2012 zisku 360 000 Kč, zaměstnanec pan Novotný má hrubý příjem 360 000 Kč (30 000 Kč měsíčně). Jak se liší jejich daňová povinnost? Oba pánové uplatní pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

  • Daňová povinnost OSVČ pana Nováka činí 29 160 Kč ( (360 000 Kč × 15 %) – 24 840 Kč).
  • Daňová povinnost pana Novotného činí 47 520 Kč ( ((360 000 Kč × 1,34)  × 15 %) – 24 840 Kč).

Jak je to s platbou pojistného?

Obdobná situace jako u daně z příjmu fyzických osob je i při platbě povinného pojistného (sociálního a zdravotního pojištění).

  • Zaměstnanci odvádějí ze své hrubé mzdy 6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění. Dalších 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění odvádí za zaměstnance jejich zaměstnavatel.
  • OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu a 13,5 % z vyměřovacího základu na zdravotním pojištění. Vyměřovacím základem je pro platbu pojistného 50 % ze zisku. Vždy však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ.

Praktický příklad

Nyní si vypočítáme, kolik inkasuje zdravotní pojišťovna a OSSZ od zaměstnance pana Nováka a Novotného.

  • OSVČ pan Novák odvede na zdravotním pojištění 24 300 Kč (360 000 Kč × 50 % × 13,5 %), na sociálním pojištění 52 560 Kč (360 000 Kč × 50 % × 29,2 %). Celkem tedy inkasují uvedené instutuce 76 860 Kč.
  • Zaměstnanec pan Novotný odvede na zdravotním pojištění 16 200 Kč (360 000 Kč × 4,5 %) a na sociálním pojištění 23 400 Kč (360 000 Kč × 6,5 %). Nesmíme však zapomenout na odvody zaměstnavatele, na sociálním pojištění 90 000 Kč (360 000 Kč × 25 %) a na zdravotním pojištění 32 400 Kč (360 000 Kč × 9 %). Celkem tedy uvedené instituce inkasují 162 000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ a státní dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí