Poradna: Problémy v práci a důchodové rozhodování

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Josef: V práci jsem ve stresujícím prostředí, zaměstnavatel se ke mně nechová korektně a vedoucí se po mě „vozí“. Práci tedy nezvládám a uvažuji o odchodu do předčasného důchodu, neboť se mi nedaří z důvodu horšího zdravotního stavu najít jiné zaměstnání. Jak bych to měl při případné evidenci na úřadu práce? Mám jít do předčasného důchodu hned nebo později?

Jestliže v zaměstnání zaměstnavatel vůči Vám postupuje, jak píšete, tak je vhodné danou záležitost řešit v součinnosti s právníkem. Při závažných pracovně-právních sporech je dobré spolupracovat s právním zástupcem.

Plánování předčasného důchodu

Pokud nemůžete najít vhodné pracovní uplatnění vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, potom může skutečně být předčasný důchod řešením Vaší životní situace. Termín odchodu do předčasného důchodu je však vhodné dobře naplánovat. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu je trvalé.

Evidence na úřadu práce a důchod

V případě, že budete před odchodem do starobního důchodu v evidenci na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti, tak Vám evidence na úřadu práce zvýší dobu pojištění. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění v zákonném rozsahu. Současně je vhodné porovnat měsíční částku podpory v nezaměstnanosti s případnou částkou předčasného důchodu.

Důchodové porovnání

V dotazu neuvádíte, kolik máte let, což má zásadní dopad na případné krácení u předčasného důchodu. Vaše situace je nyní skutečně složitá, neboť se plánují legislativní změny u předčasného důchodu, které mají snížit atraktivitu předčasných důchodů, přičemž účinnost těchto změn má být od září 2023. V rámci těchto změn se mají předčasné důchody více znevýhodnit, kdy bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před požadovaným termínem, zvýší se krácení za předčasnost a omezí se valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Na druhou stranu bude známá výpočtová formule starobního důchodu pro rok 2024 pravděpodobně až v září 2023. Doporučuji Vám tedy sledovat aktuální legislativní vývoj, např. na našich webových stránkách.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí