Poradna: Důchodové rozhodování a žádost o předčasný důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Alžběta: Narodila jsem se v květnu 1961, 2 děti. Mohu podat žádost o předčasný důchod, když mám invalidní důchod třetího stupně s ochranným výpočtem? V jakém termínu? Budou mi provedeny důchodové výpočty a porovnání výše předčasného důchodu? Je možné v průběhu žádost o důchod případně stornovat?

Žádost o starobní důchod, řádný nebo předčasný, je možné podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným termínem. Vzhledem k tomu, že úřady jsou v posledních měsících z důvodu vysokého počtu podávaných žádostí o důchod přetíženy, tak je skutečně vhodné si o starobní důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat v předstihu, neboť vyřízení žádosti trvá déle než v minulosti. Na doplnění uvádím, že starobní důchody jsou případně vždy doplaceny k datu přiznání důchodu.

Porovnávací výpočty důchodu

Zdali s Vámi při sepisování žádosti o důchod probere příslušná úřednice důkladněji Vaše důchodové možnosti, to Vám nejsem schopen říci. Ze zákona nemá ČSSZ a ani místně příslušné OSSZ povinnost provádět propočty různých důchodových variant.

Důchodové rozhodování

Nyní pobíráte invalidní důchod třetího stupně, nejste tedy bez finančních prostředků, z tohoto důvodu je vhodné si odchod do předčasného důchodu pečlivě promyslet a případně propočítat, neboť předčasný důchod je trvale krácený, přičemž míra krácení závisí na termínu předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Zpětvzetí žádosti o důchod

Podanou žádost o důchod lze ze zákona "zrušit" formou podaného zpětvzetí žádosti o důchod, přičemž takové podání je nutné učinit do 30 kalendářních dní od obdržení příslušného rozhodnutí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí