Poradna: Zaměstnavatel se mnou nepočítá

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Markéta: U stejného zaměstnavatele pracuji přes 15 let, v posledních dvou letech jsem již v důchodu. Nyní mi bylo vedoucím řečeno, že již pro mě bohužel není práce. Jaká je moje ochrana jako pracujícího důchodce?

Pracovní poměr musí být vždy ukončen buď výpovědí podanou jednou ze stran (zaměstnavatelem nebo zaměstnancem) nebo vzájemnou dohodou. Zaměstnavatel Vám však musí dát písemnou výpověď s příslušným odůvodněním dle zákoníku práce. Pouze z důvodu, že pracujete při starobním důchodu s Vámi nemůže pracovní poměr ukončit slovně ze dne na den.

Dvouměsíční výpověď

Při podání výpovědi dle § 52, písmene c) zákoníku práce běží klasická dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Pobírání starobního důchodu nijak výpovědní lhůtu nezkracuje. Okamžitě může s Vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr pouze vzájemnou dohodou, ale s takovým krokem byste musela sama souhlasit.

Máte nárok na tříměsíční odstupné

Přiznání starobního důchodu samozřejmě není důvodem, proč by Vám měl zaniknout nárok na zákonné odstupné. Vzhledem k tomu, že u zaměstnavatele pracujete déle než dva roky, tak Vám v případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost bude náležet odstupné ve výši tříměsíčního průměrného výdělku. Přiznání starobního důchodu tedy nezkracuje Vaše práva definovaná v zákoníku práce a Váš zaměstnavatel při ukončování pracovního poměru nemůže postupovat jinak než v případě jiných zaměstnanců.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí