Smlouva na dobu určitou a výpověď

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V praxi velmi často sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci první pracovní smlouvu na dobu určitou a teprve následně při oboustranné spokojenosti se uzavře smlouva na dobu neurčitou. Lze smlouvu na dobu určitou ukončit předčasně?

Smlouva na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě. V případě, že se následně neuzavře nová pracovní smlouva, tak pracovní poměr skončil. Pro ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou uplynutím času není tedy potřeba činit žádné kroky, skončí uplynutím času. I pracovní smlouvu na dobu určitou je však možné skončit dříve. Podat výpověď před uplynutím sjednané lhůty může zaměstnavatel i zaměstnanec, případně mohou pracovní smlouvu ukončit vzájemnou dohodou.

Žádný speciální výpovědní režim

Ani smlouvu sjednanou na dobu určitou nemůže zaměstnavatel vypovědět bez udání důvodu. Musí postupovat v souladu se zákoníkem práce a výpověď musí být řádně odůvodněna. Naproti tomu zaměstnanec může ukončit pracovní poměr bezdůvodnou výpovědí kdykoliv. I pro výpověď podanou u smlouvy na dobu určitou je nutné dodržet zákonnou výpovědní lhůtu. Výpovědí nelze pracovní poměr ukončit ihned ani u smlouvy sjednané na dobu určitou.

Uplynutí času = žádné odstupné

V případě ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou uplynutím času nevzniká nikdy nárok na zákonné odstupné. Stejně tak neobdrží zákonné odstupné zaměstnanec, který sám podá výpověď. Nárok na odstupné vzniká pouze v případě, že zaměstnanec obdrží výpověď od zaměstnavatele, na kterých nenese vinu (v praxi nejčastěji kvůli nadbytečnosti – § 52, písmeno c) zákoníku práce). V těchto případech obdrží zaměstnanec odstupné, i když byla pracovní smlouva sjednána na dobu určitou. Jestliže však pracovní poměr trval méně než jeden rok, tak činí odstupné „jen“ jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance.

Petr Gola

Další články k tématu Co vědět o výpovědi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí