Předdůchod nesnižuje osobní vyměřovací základ

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ. Čím vyšší je osobní vyměřovací základ, tím vyšší je měsíční starobní důchod. Jak se osobní vyměřovací základ vypočítá? Jaký vliv na výši osobního vyměřovacího základu má předdůchod?

Osobní vyměřovací základ můžeme zjednodušeně řečeno nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdou v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů v letech 1986 až 2021, přičemž roční vyměřovací základy se přepočtou na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Jaké jsou rozhodné příjmy?

Do ročních vyměřovacích základů se započítávají pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. V praxi se nikdy neplatí sociální pojištění z pasivních příjmů. To znamená, že příjmy z nájmu nebo z kapitálového majetku nemají žádný vliv na výši státního důchodu. Rovněž se však nezapočítávají např. ani odměny z pracovních dohod, jestliže jsou hrubé měsíční odměny do limitu nepodléhajícího odvodům na sociálním pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně.

Předdůchod = vyloučená doba pojištění

Doba čerpání předdůchodu se pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu počítá jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že toto období se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí a nemá žádný vliv na jeho výši. Předdůchodci tedy nemusí mít strach, že z důvodu čerpání předdůchodu a nulovému příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění, budou mít při výpočtu následného starobního důchodu nižší osobní vyměřovací základ, než odpovídá jejich průběhu pojištění. Předdůchod tedy „nerozmělňuje“ osobní vyměřovací základ. Oproti čerpání naspořených peněz z jiných finančních produktů než z doplňkového penzijního spoření je to velmi důležitá legislativní výhoda, neboť jeden nulový rok sníží celkový osobní vyměřovací základ více, než by se na první pohled zdálo.

Petr Gola

Další články k tématu Co vědět o předdůchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP