Minimální mzda pohledem zaměstnavatele

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Od příštího roku se minimální mzda zvyšuje o 1000 Kč. Jaký dopad toto zvýšení bude mít pro zaměstnavatele?

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda zaměstnance, ale zejména ještě povinné pojistné placené za zaměstnance. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. V souhrnu tedy odvádí zaměstnavatelé na povinném pojistném za zaměstnance 33,8 %. V praxi to znamená, že zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč zvýší mzdové náklady zaměstnavatelů o 1338 Kč.

Mzdové náklady v roce 2022

Při minimální mzdě ve výši 16200 Kč budou tedy v roce 2022 činit měsíční mzdové náklady zaměstnavatele 21676 Kč (16200 Kč × 1,338). Průměrné měsíční mzdové náklady za skutečně odpracovaný měsíc zaměstnance za celý kalendářní rok 2022 však budou ještě vyšší. Proč? Každý zaměstnanec má nárok na placenou dovolenou. Minimální placená dovolená dle zákoníku práce činí 4 týdny, u některých zaměstnanců taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce potom 5 týdnů. V praxi navíc mnozí zaměstnavatelé poskytují benefit týdenní dovolené nad rámec zákonného minima.

Praktický příklad

Pan Josef bude v roce 2022 pracovat za minimální mzdu 16200 Kč, současně budeme pro zjednodušení počítat, že má nárok na měsíční placenou dovolenou. Průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele za každý skutečně odpracovaný měsíc budou činit 23647 Kč, neboť pan Josef skutečně odpracuje 11 měsíců, ale zaměstnavatel bude panu Novákovi vyplácet mzdu po celých 12 kalendářních měsíců. Při zohlednění měsíční placené dovolené tak meziročně stoupnou průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele o 1460 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Minimální mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí