Příjmy pro daňový bonus za rok 2021

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za rok 2021 mohou rodiče s více dětmi obdržet vyšší daňový bonus než za rok 2021, podmínkou je však dosažení alespoň rozhodného příjmu. Kdy vzniká nárok na daňový bonus za rok 2021?

V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus od státu právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za celý kalendářní rok 2021 bude přitom možné uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti než za rok 2020.

  • Roční daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo z 19404 Kč na 22320 Kč.
  • Roční daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se zvýšilo z 24204 Kč na 27840 Kč. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké.

Maximální daňový bonus

Na dvě děti může maximální roční daňový bonus činit, pokud nejsou držiteli průkazu ZTP/P, 50160 Kč, na tři děti potom 78000 Kč. Nárok na roční daňový bonus však má pouze rodič s rozhodnými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti ve výši šestinásobku minimální mzdy, za celý kalendářní rok 2021 tedy v částce 91200 Kč.

Praktický příklad

Paní Kateřina bude mít za celý rok 2021 příjmy ze závislé činnosti z pracovních dohod ve výši 70000 Kč a současně příjem z nájmu ve výši 200000 Kč. Paní Kateřině nevzniká tedy nárok na roční daňový bonus, neboť rozhodné příjmy nedosahují požadovaného limitu. Příjem z nájmu se pro účely nároku na roční daňový bonus nehodnotí.

Praktický příklad

Paní Helena pracuje od září do prosince 2021, přičemž hrubou mzdu za tyto čtyři měsíce bude mít ve výši 100000 Kč. Od ledna do srpna 2021 paní Helena nepracovala. Za rok 2021 bude mít paní Helena nárok na roční daňový bonus, i když bude během roku 2021 pracovat pouze čtyři měsíce, protože roční rozhodné příjmy má nad limit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí