Výdajový paušál u nájmu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při výpočtu daňové povinnosti z nájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo použít 30% výdajový paušál.

Z příjmů z nájmu se odvádí případně pouze daň z příjmu, proto uplatnění výdajového paušálu má vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Sociální a zdravotní pojištění se z příjmů z nájmu neplatí. Pro příjmy z nájmu je stanoven 30% výdajový paušál.

Limit pro paušál

Základ daně dle § 9 zákona o dani z příjmu se při uplatnění výdajového paušálu zjistí tak, že se sečtou roční příjmy z nájmu odečtou se výdaje vypočtené jako 30 % z těchto příjmů. Maximálně je možné výdaje uplatnit do částky 600000 Kč.

Praktický příklad

Paní Alice má roční příjem z nájmu ve výši 2400000 Kč. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Roční výdaje budou 600000 Kč, tedy maximální limit, neboť 30 % z 2400000 Kč je 720000 Kč, což je nad limit. Dílčí daňový základ dle § 9 zákona o dani z příjmu bude činit 1800000 Kč (2400000 Kč – 600000 Kč).

V SJM zdaňuje pouze jeden z manželů

V praxi pronajímaný byt nebo dům vlastní často oba manželé ve společném jmění. V takovém případě zdaňuje příjmy z nájmu nemovitosti ve společném jmění manželů pouze jeden z nich. Výhodnější je to samozřejmě u toho, který pro ostatní zdanitelné příjmy nevyužije v plném rozsahu všechny daňové slevy a daňové odpočty. Jestliže oba manželé využijí všechny slevy a odpočty pro ostatní zdanitelné příjmy, potom může být pro manžele jednodušší, když příjem z nájmu zdaní ten z manželů, který by i tak měl povinnost podat daňové přiznání.

Petr Gola

Další články k tématu Příjem z nájmu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí