Studium a důchod

štítky Penze Studium přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Od roku 2010 se studium nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Co to v praxi pro studenty znamená?

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatelé získat alespoň minimální dobu pojištění, která činí 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán, i když žadatel o starobní důchod dosáhl řádného důchodového věku. Doba pojištění následně ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod více, než řada žadatelů o starobní důchod očekává.

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Do doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí nejenom roky výkonu závislé nebo samostatné výdělečné činnosti, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale rovněž i tzv. náhradní doby pojištění. V zákonném rozsahu přitom mezi náhradní doby pojištění patří i studium do konce roku 2009. Od roku 2010 se již studium jako náhradní doba pojištění nezapočítává.

Platit si dobrovolné důchodové pojištění?

Nezapočítání studia jako náhradní doby pojištění tedy znamená získání nižší doby pojištění, což má samozřejmě vliv nejenom na výpočet starobního důchodu, ale i případného invalidního důchodu. Někteří studenti mohou mít v budoucnu dokonce problém s přiznáním státního starobního důchodu, neboť nesplní podmínku potřebné minimální doby pojištění. Řešením může být v některých případech účast na dobrovolném důchodovém pojištění.

Doplatit pojistné lze zpětně

Za období studia je možné doplatit dobrovolné důchodové pojištění i zpětně. Přihláška se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Období studia pro důchodové účely lze tedy dořešit, až v době, kdy má student pravidelné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP