Kompenzační bonus a daňové přiznání

štítky Daně Koronavirus přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za rok 2020 musí podat daňové přiznání i OSVČ, jejichž činnost byla výrazně zasažena epidemií koronaviru a fakticky svoji činnost vykonávaly pouze několik měsíců. Jak se zdaňuje případně obdržený kompenzační bonus?

Do daňového přiznání za rok 2020 uvádí osoby samostatně výdělečně činné všechny zdanitelné příjmy, tedy nejenom ze samostatné výdělečně činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, ale případně i zdanitelné příjmy ze závislé činnosti dle § 6, kapitálového majetku dle § 8, z nájmu dle § 9 a ostatní daňové příjmy dle § 10.

Kompenzační bonus se nedaní

Při splnění zákonných podmínek čerpaly OSVČ v loňském roce kompenzační bonus z důvodu zákazu nebo omezení své činnosti vlivem epidemie koronaviru. Pro daňové účely se tento kompenzační bonus považuje za daňový bonus a tento příjem je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, neboť je splněna zákonná podmínka v § 4 zákonu o dani z příjmu. Do daňového přiznání za rok 2020 se tedy kompenzační (daňový) bonus neuvádí.

Sleva na poplatníka vždy 24840 Kč

Všechny OSVČ uplatní v daňovém přiznání za rok 2020 slevu na poplatníka v plné částce 24840 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo výši obdrženého kompenzačního bonusu. Sleva na poplatníka se nekrátí. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka je daňová povinnost za rok 2020 nulová až do daňového základu 165600 Kč. Při uplatnění daňových odpočtů a dalších daňových slev může být vypočtená daň z příjmu nulová i při vyšším hrubém zisku. I v případě nulové daňové povinnosti je potřeba daňové přiznání za rok 2020 vyplnit a odevzdat.

Čtyřstránkové přiznání + příloha číslo jedna

OSVČ vyplňují standardní čtyřstránkový daňový formulář a ještě přílohu číslo jedna daňového přiznání, ať už vykonávaly hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Petr Gola

Další články k tématu COVID a peníze

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí