COVID a ošetřovné za březen

štítky Koronavirus Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Od března jsou zavřeny téměř všechny školky a školská zařízení. Řada rodičů tedy zůstává doma s dětmi a má nárok na ošetřovné. Tzv. krizové ošetřovné je vyšší. Jaké jsou podmínky a jak vysoké je ošetřovné za březen?

Nárok na ošetřovné má vždy jeden z rodičů na dítě mladší 10 let, během zavření školek a škol z důvodu epidemie koronaviru po celou dobu. Při splnění zákonných podmínek náleží ošetřovné i z jiných důvodů, v článku se zaměřujeme na ošetřovné z důvodu zavření školek a škol. Rodiče se přitom mohou během čerpání ošetřovného vystřídat.

Povinná účast na nemocenském pojištění

Nárok na ošetřovné mají pouze rodiče účasti na nemocenském pojištění, což je splněno i při práci na některou z pracovních dohod, jestliže je z hrubé měsíční odměny odváděno sociální pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění platí, pokud je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3500 Kč a více.

Výhodnější výpočet

Částka ošetřovného závisí na dosaženém rozhodném příjmu v předchozím období, zpravila 12 předcházejících měsíců. Krizové ošetřovné je následně vyšší a činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (místo standardních 60 %), přičemž při plném úvazku je minimální krizové ošetřovné 400 Kč. Vláda dne 18. 3. 2021 schválila zvýšení krizového ošetřovného na 80 % od 1. března.

Praktický výpočet

Paní Jitka má průměrnou hrubou mzdu 35000 Kč. Aktuálně je doma se svojí dcerou, která je v první třídě a má tedy nárok na ošetřovné. Jak vysoké je denní krizové ošetřovné?

  • Průměrná mzda 35000 Kč.
  • Neredukovaný denní vyměřovací základ 1150,68 Kč (35000 Kč × 12 měsíců: 365 dní).
  • Zápočet z první redukční hranice (do 1182 Kč, z 90 %) je 1035,61 Kč (1150,68 Kč × 90 %).
  • Zápočet z druhé redukční hranice (od 1182 Kč do 1773 Kč, z 60 %) je 0 Kč a zápočet ze třetí redukční hranice (od 1773 Kč do 3545 Kč, z 30 %) je 0 Kč.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1036 Kč (1035,61 Kč + 0 Kč + 0 Kč, zaokrouhleno).
  • Denní krizové ošetřovné je následně 829 Kč (1036 Kč × 80 %). Za každý den čerpání krizového ošetřovného náleží paní Jitce v případě celého úspěšného legislativního procesu zvýšení ošetřového na 80 % denní ošetřovné v částce 829 Kč. Za prázdniny však ošetřovné nenáleží.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí