Koronavir a nemocenská

štítky Koronavirus Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Během pracovní neschopnosti dochází k propadu příjmů. V měsících březnu a dubnu však z důvodu karantény nebo onemocnění koronavirem výrazně méně. Důvodem je čerpání „izolačky“.

Výpočet nemocenské, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, a náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti se z důvodu karantény nebo onemocnění koronavirem nemění. Zvyšují se však příjmy zaměstnance v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti, kdy náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Maximální příspěvek formou izolačky může během měsíců března a dubna činit 370 Kč.

Jak je to s ochrannou lhůtou?

Nemocenskou lze čerpat i po skončení zaměstnání, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě. Pro náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem však není legislativou ochranná lhůta stanovena.

Izolačka a práce na dohody

Nárok na příspěvek formou izolačky mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, podmínkou je, že takové zaměstnání musí zakládat účast na nemocenském pojištění. To znamená, že hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být 10001 Kč a více a hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti musí být 3500 Kč a více.

Žádná administrativa pro zaměstnance

Za pracovní neschopnost v prvních dvou týdnech karantény nebo nemoci koronavirem obdrží zaměstnanci náhradu mzdy zvýšenou o příspěvek formou „izolačky“ automaticky, nemusí vyplňovat žádné speciální formuláře navíc. Stačí mít standardně vystavenou neschopenku od lékaře.

Mateřská a otcovská = žádná změna

Epidemie koronaviru nemá žádný vliv na výpočet dalších nemocenských dávek, jako je peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) a otcovská. Na obě tyto dávky vzniká nárok pouze při splnění zákonných podmínek a po stanovenou podpůrčí dobu, přičemž výše mateřské i otcovské závisí na dosahovaném předchozím příjmu, zpravidla 12 kalendářních měsících. Mateřská náleží 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě vícečetného porodu. Otcovskou pobírají tatínci po dobu jednoho týdne během šestinedělí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí