Maximalizace daňového odpočtu u penzijka

štítky Daně Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Roční daňový základ je možné snížit o zaplacené vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření až o 24 tisíc Kč. Maximalizovat daňovou úsporu je možné i vklady koncem roku.

Smlouvy o penzijním spoření a doplňkovém penzijním spoření jsou do měsíční částky 1000 Kč podporovány státem formou státního příspěvku. Vlastní vklady účastníka nad 1000 Kč měsíčně jsou podporovány právě možností uplatnění daňového odpočtu v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Výpočet rozhodné částky

Od základu daně je možné dle § 15 zákona o dani z příjmu odečíst vlastní vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření právě nad částku, která se rovná úhrnu části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Mimořádné vklady za účelem maximalizace daňového odpočtu koncem roku jsou přitom možné, penzijní společnosti pro tyto účely nabízejí svým klientům zřízení tzv. daňového automatu, kdy jsou v prosinci informováni, jak vysokou částku musí na smlouvu zaslat, aby si mohli snížit základ daně právě až o 24 tisíc Kč, přičemž nevzniká povinnost tuto částku nad rámec pravidelné měsíční platby na smlouvu zaslat.

Potvrzení od penzijní společnosti

Pro účely uplatnění daňového odpočtu zasílají penzijní společnosti v lednu příslušné potvrzení, které zaměstnanci odevzdávají mzdové účetní k provedení ročního zúčtování daně a OSVČ jej přikládají jako přílohu k daňovému přiznání.

Příklad

Paní Hana si měsíčně spoří na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1000 Kč, aby mohla čerpat maximální měsíční státní příspěvek 230 Kč. Vzhledem k tomu, že jí do dosažení řádného důchodového věku a odchodu do starobního důchodu chybí pouze 5 let, tak si chce co nejvíce naspořit na penzi a současně si maximálně snížit daňovou povinnost o 3600 Kč (24000 Kč × 15 %), proto využije sjednané služby daňového automatu a v prosinci si zašle na svoji smlouvu o penzijním připojištění mimo pravidelnou trvalou platbu 1000 Kč ještě dalších 24000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Rodinné finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí