Nákup investiční nemovitosti

štítky Investice Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pořízení nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo zhodnocení v času a prodeje se ziskem je dlouhodobě velmi oblíbená investice. Od příštího roku se však zvyšuje časový limit pro daňově osvobozený prodej.

Pro nemovitosti pořízené v letošním roce platí, že příjem z prodeje je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplyne lhůta 5 let. Od příštího roku se však časový limit zvyšuje na 10 let. Splnění či nesplnění časového testu a tedy placení či neplacení daně z příjmu je potřeba zohlednit do obchodního rozhodování, neboť případná platba daně z příjmu fyzických osob z prodeje snižuje čistý zisk z takové transakce.

Výběr nemovitosti

V praxi je výběr jakékoliv nemovitosti zpravidla dlouhodobou záležitostí, někdy se však zajímavá nákupní příležitost objeví nečekaně a v takových případech není vhodné s případným nákupem váhat. I koncem roku se tedy mohou objevit na trhu zajímavé příležitosti. Při hledání vhodné investiční nemovitosti je potřeba zohlednit jiné požadavky na danou nemovitost, než při hledání nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení. Většinou se nejlépe zhodnocují malé byty blízko centra města, které jsou ideální nejenom pro pronájem, ale i pro případné drobné úpravy, které mohou citelně zvýšit jejich tržní cenu.

Vlastní úspory by měly hrát prim

Aktuální nabídka hypoték na trhu je pro zájemce příznivá a úrokové sazby nízké, přesto pro finanční úspěšnost nákupu investiční nemovitosti je vhodné, aby podíl vlastních prostředků žadatelů o hypotéku byl velmi významný. Rozhodně je však nutné mít situaci pečlivě propočítanou a vědět, jaké tržní nájemné v dané lokalitě můžeme očekávat nebo jaké jsou limity pro případné zhodnocení nemovitosti za účelem dosažení požadovaného zisku při prodeji dle aktuální situace na trhu.

I investiční nemovitosti mohou být ztrátové

Každá investice přináší riziko. I nákup investiční nemovitosti může být ztrátový. Riziko je tedy vhodné minimalizovat již při nákupu investiční nemovitosti a v žádném případě nepřekračovat námi propočítanou cenu, která by měla dle našich kalkulací zaručit generování zisku v budoucnu.

Petr Gola

Další články k tématu Rodinné finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí