Jak vysoký je medián důchodu?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Stejně jako u mezd, tak u starobních důchodů platí, že průměrná hodnota je vyšší než medián. Jak roste medián důchodů v Česku v posledních letech?

Průměrnou mzdu v Česku pobírá přibližně třetina zaměstnanců, neboť hodnota průměrné mzdy je nadhodnocena mzdami nejlépe placených odborníků, kterým rostou mzdy nejrychleji. Ve vyspělých zemích se tak průměrná mzda vzdaluje představě běžného zaměstnance. Medián mezd má tedy přesnější vypovídací schopnost o úrovni mezd v zemi, neboť je to hodnota mzdy ležící přesně uprostřed při seřazení od největší po nejmenší.

Medián důchodu

U starobních důchodů jsou vzhledem k redukci při výpočtu důchodu rozdíly mezi důchody nižší než u mezd, přesto však je průměrný důchod vyšší než medián důchodu.

  • Penzista pobírající medián důchodu ví, že polovina starobních důchodců má starobní důchod nižší a polovina starobních důchodců má státní penzi vyšší.

Dle statistické ročenky ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) za rok 2019 činil za loňský rok medián důchodu 13357 Kč, což je o 8,7 % více než za rok 2018. V aktuálním roce je medián důchodu opět vyšší, neboť od lednové splátky důchodu se všechny penze valorizují.

Medián důchodu v letech 2013 až 2019

- 2019 –  13357 Kč
- 2018 –  12289 Kč
- 2017 –  11725 Kč
- 2016 –  11344 Kč
- 2015 –  11230 Kč
- 2014 –  10958 Kč
- 2013 –  10851 Kč

Pramen: ČSSZ: Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2019

Valorizace od ledna 2021

Od lednové splátky důchodu se zvýší všechny státem vyplácené důchody. Základní výměra se všem penzistům zvýší o 60 Kč a procentní výměra o 7,1 %. Pro zvýšení důchodu není potřeba vyplňovat žádnou žádost, všechny státem vyplácené penze, tj. starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se zvýší automaticky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí