S dohodou musí souhlasit i zaměstnanec

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Na dohodu o ukončení pracovního poměru nemusí zaměstnanec v žádném případě přistoupit. Dohoda o ukončení pracovního poměru je dvoustranným právním úkonem.

Výpovědí může jednostranně ukončit pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Vzájemnou dohodou však pouze za souhlasu obou smluvních stran. Vzájemnou dohodou lze pracovní poměr ukončit velmi rychle, neboť zde není stanovena žádná zákonná lhůta, záleží na vzájemné dohodě.

Nevýhody rychlého ukončení pracovního poměru

Zaměstnanci, kteří nemohou rychle přejít k novému zaměstnavateli, by neměli s rychlým ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou souhlasit. U výpovědi ze strany zaměstnavatele je totiž zákoník práce chrání dvouměsíční výpovědní dobou, po kterou budou pobírat mzdu a mají tedy alespoň tuto krátkou dobu čas se s novou nepříjemnou pracovní situací vyrovnat a pokusit se co nejdříve najít novou práci.

I zaměstnance může tlačit čas

V praxi však dochází k situaci, že sám zaměstnanec již nevidí práci u stávajícího zaměstnavatele perspektivně a sám si najde nové pracovní uplatnění. V takových případech chce samozřejmě nastoupit do nové práce co nejdříve a případné rychlé ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou je pro něj výhodné. Součinnost zaměstnavatele je však nutná, neboť musí s dohodou souhlasit.

Dvouměsíční výpovědní lhůta platí i pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou podat výpověď bez jakýchkoliv důvodů. I pro výpověď podanou zaměstnancem však platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Zaměstnavatelé mají během výpovědní lhůty čas najít si za odcházejícího se zaměstnance náhradu. Mnohdy však zaměstnavatelé souhlasí s ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou za měsíc, čímž vyjdou zaměstnanci částečně vstříc, přičemž požadují kvalitní zaučení nového zaměstnance.

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP