Rychlé skončení pracovního poměru ve zkušební době

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Většina zaměstnavatelů uzavírá se svými zaměstnanci pracovní smlouvy se sjednanou zkušební dobou. Výhodou je případné rychlé ukončení pracovního poměru, když se zaměstnanec neosvědčí.

Během zkušební doby může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se přitom vyžaduje písemná forma, jinak se ke zrušení nepřihlíží. Pracovní poměr přitom skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Jak dlouhá může být zkušební doba?

Zkušební doba musí být vždy sjednána písemně. Zkušební dobu je přitom možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba přitom nesmí být delší než:

  • 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
  • 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance

Proč se nebát zkušební doby?

Pro některé zaměstnance je samozřejmě sjednání zkušební doby nepříjemné, neboť nemají pracovní jistotu, díky čemuž mohou být ve výkonu práce více nervózní a nemusí podávat výkony odpovídající jejich dovednostem a znalostem. Na zkušební dobu je v takových případech dobré se dívat jako na šanci, že v případě velké nespokojenosti v práci může i zaměstnanec rychle ukončit pracovní poměr. Zpravidla již během prvních pár týdnů zaměstnanci poznají, zdali je nová práce pro ně vyhovující či nikoliv.

Nová práce = nová zkušební doba

Zkušební doba není záležitostí pouze absolventů nebo lidí s menší pracovní praxí. Zkušební dobu lze sjednávat i s novými zkušenými zaměstnanci v předdůchodovém věku. Při změně zaměstnání je nutné opět počítat se sjednáním zkušební doby, zpravidla v pracovní smlouvě. Zaměstnanci, kteří během své pracovní kariéry vystřídají více zaměstnavatelů, se tedy zpravidla nevyhnou vždy další a další zkušební době při uzavření nové pracovní smlouvy.

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí