Koronavir není výpovědní důvod

štítky Koronavirus Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Z důvodu epidemie koronaviru se některé firmy dostávají do značných ekonomických problémů a snižují počty zaměstnanců. Zaměstnavatelé však mohou dát výpověď pouze ze zákonných důvodů.

Zaměstnavatelé nemohou se zaměstnanci okamžitě ukončit pracovní poměr z důvodu epidemie koronaviru. V případě, že zaměstnavatelé chtějí se zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí, tak musí výpověď odůvodnit dle zákoníku práce. V praxi se tedy nejčastěji jedná o nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmene c) zákoníku práce.

Běží dvouměsíční výpovědní lhůta

V případě podání písemné výpovědi zaměstnanci z důvodu nadbytečnosti běží standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Zaměstnavatelé si nemohou výpovědní lhůtu zkrátit a i ve výpovědní lhůtě vykonává zaměstnanec svoji práci dle pracovní smlouvy a náleží mu mzda.

Praktický příklad

Zaměstnanec Filip obdržel 26. 5. 2020 od svého zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Výpovědní lhůta běží od 1. června do 31. července, přičemž po celou výpovědní dobu trvá pracovní poměr. Během této doby již samozřejmě bude pan Filip hledat nové pracovní uplatnění na trhu práce.

Zákonné odstupné

I v případě ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost náleží zaměstnanci zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce. Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trvá déle než dva roky, potom náleží zaměstnanci zákonné odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Ve výši dvojnásobku průměrného výdělku náleží odstupné, když pracovní poměr trval déle než jeden rok a méně než dva roky. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval méně, než jeden rok mají nárok na odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu.

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí