Ukončení činnosti OSVČ

štítky Koronavirus Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V případě nevýdělečné samostatné výdělečné činnosti je vhodné tuto činnost včas ukončit. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být za rok zaplaceno povinné pojistné i při ztrátě.

Z důvodu epidemie koronaviru se někteří živnostníci dostali do složité finanční situace a přemýšlí o ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Daně za rok 2020

Při ukončení samostatné výdělečné činnosti v průběhu roku 2020 bude nutné podat na finančním úřadu daňové přiznání za rok 2020 a dále přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Při ukončení samostatné výdělečné činnosti je nutné si splnit veškeré zákonné oznamovací povinnosti, např. na OSSZ a zdravotní pojišťovně je nutno provést oznámení do 8 dní.

Evidence na úřadu práce

OSVČ, kterým se nepodaří najít hned po ukončení samostatné výdělečné činnosti pracovní uplatnění na trhu práce, se mohou registrovat na úřadu práce. I OSVČ mají nárok na podporu v nezaměstnanosti při získání alespoň doby pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Z čeho se podpora v nezaměstnanosti počítá?

Výše podpory v nezaměstnanosti se u OSVČ vypočítává z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého bylo zaplaceno sociální pojištění. Rozhodující tedy není příjem ani zisk. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 %, v následujících dvou potom 50 % a zbylé měsíce nároku na podporu v nezaměstnanosti 45 %. Občané do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti 5 měsíců, občané ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let již 11 měsíců.

Praktický příklad

Živnostník Karel měl roční příjmy 882000 Kč, hrubý zisk potom 352800 Kč. Roční vyměřovací základ tedy činí 176400 Kč (50 % z 344000 Kč). Měsíční přepočtený vyměřovací základ je 14700 Kč (176400 Kč: 12 měsíců) a z této částky se bude počítat podpora v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí