Co jsou nezdanitelné položky?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Daňový základ za rok 2019 snižují nezdanitelné položky neboli daňové odpočty. Rozhodně se nevyplatí na některou daňovou úlevu zapomenout, daňová úspora může být dosti významná.

Uplatnění nezdanitelných položek není vázáno na rodinný stav, výši zdanitelného příjmu, strukturu daňových příjmů nebo věk. Rozhodující je pouze splnění některé z podmínek uvedených v § 15 zákona o dani z příjmu, kde jsou jednotlivé nezdanitelné položky, o které lze snížit daňový základ, uvedeny. Stejný nárok na nezdanitelné položky tedy mají např. penzisté, studenti, podnikatelé platící solidární daň, bezdětní občané či rodič uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti.

Jak si snížit základ daně za rok 2019?

Mezi nezdanitelné položky snižující roční daňový základ patří: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. U všech položek jsou v zákoně o dani z příjmu taxativně uvedeny podmínky, za kterých je možné je uplatnit. Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ, což v praxi znamená, že každá tisícikoruna přináší daňovou úsporu 150 Kč.

Pozor na přílohy k daňovému přiznání

Žádnou z nezdanitelných položek nelze uplatnit při výpočtu měsíční čisté mzdy. Všechny nezdanitelné položky se uplatňují až za celý kalendářní rok. Daňoví poplatníci podávající daňové přiznání je uplatní právě až v tomto růžovém tiskopise, přičemž každou nezdanitelnou položku je nutné doložit a přílohou daňového přiznání je příslušný doklad prokazující nárok na tuto nezdanitelnou položku.

Co je dobré vědět o odpočtu u finančních produktů?

  • Od základu daně za rok 2019 lze odečíst vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, maximálně však částku 24000 Kč, přičemž se hodnotí pouze vlastní vklady nad 12000 Kč za rok.
  • Vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění snižují daňový základ, jestliže je ve smlouvě sjednána výplata pojistného až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne daňový poplatník věku 60 let a současně není ze smlouvy umožněna průběžná výplata peněžních prostředků. Maximálně lze snížit základ daně o 24000 Kč.
  • Úroky z úvěru na řešení vlastní bytové potřeby snižují základ daně za rok 2019 maximálně o 300000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Jak si snížit daň?

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí