Daňový bonus v DPFO za rok 2019

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Daňoví poplatníci uplatňující v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti vyšší než mají vypočtenou daň z příjmu, obdrží od státu daňový bonus.

Na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, tedy dalších dvou přímých daních, nelze nikdy neplatit nic a ještě dostat peníze. U daně z příjmu fyzických osob to možné je, a to právě v případě čerpání daňového bonusu. Daňový bonus může obdržet pouze jeden z rodičů, neboť daňové zvýhodnění může čerpat pouze jeden z nich. Za rok 2019 je možné daňový bonus uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč a maximálně do výše 60300 Kč.

Rozhodné příjmy nad 80100 Kč

Roční daňový bonus za rok 2019 může obdržet daňový poplatník s vlastními příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 80100 Kč. V praxi to mimo jiné znamená, že na daňový bonus nedosáhnou např. daňoví poplatníci s vysokými pouze pasivními příjmy (např. z pronájmu nebo kapitálového majetku) nebo nezaměstnaní občané.

OSVČ bez omezení

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019 mohou bez omezení uplatnit daňové zvýhodnění i OSVČ uplatňující výdaje paušálem. Daňový bonus tedy může obdržet i živnostník stanovující výdaje paušálem.

Žádost o daňovou vratku

Daňoví poplatníci, kterým vznikne nárok na daňový bonus, si musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku na bankovní účet, která je v rámečku ve dvoustránkovém daňovém formuláři na první straně dole a ve čtyřstránkovém daňovém formuláři na konci čtvrté strany.

Zaměstnanci a daňový bonus

I zaměstnanci v praxi podávají daňové přiznání, jestliže mají daňovou povinnost (např. z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně, příjmů z pronájmu nebo z důvodu přivýdělku samostatnou výdělečnou činností). Zaměstnanci mohou čerpat daňový bonus měsíčně při výpočtu čisté mzdy, jestliže měsíční daňové zvýhodnění je vyšší než měsíční daň z příjmu. Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů v zaměstnání se ve čtyřstránkovém daňovém formuláři uvádí do řádku číslo 76 a tato částka snižuje celkový roční daňový bonus.

Petr Gola

Další články k tématu Jak si snížit daň?

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí