Lze zvýšit vdovský či vdovecký důchod?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Vdovský či vdovecký důchod nebývá přiznán vždy. Pozůstalý musel získat potřebnou dobu pojištění, jinak nemůže být tento důchod vůbec přiznán. Měsíční příjem vdovy či vdovce přitom nemá na výpočet vdovského či vdoveckého důchodu vliv a z důvodu vlastního výdělku nemůže být zvýšen.

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže ten ke dni úmrtí pobírat starobní či invalidní důchod nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Praktický příklad

Vdově Anně zemřel přítel, se kterým vychovávala dvě děti. Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi, proto paní Anně nárok na vdovský důchod nevznikne, a to bez ohledu na další okolnosti.

Praktický příklad

Pan Jaroslav (52 let) nečekaně zemřel. Pozůstalá manželka Simona bude mít nárok na vdovský důchod, neboť ke dni úmrtí splnil pan Jaroslav podmínky pro přiznání invalidního důchodu, tj. potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech.

Vlastní příjem není rozhodující

Měsíční částka vdovského důchodu závisí výlučně na průběhu pojištění zemřelého. Příjmová situace vdovy či vdovce nemá na výpočet žádný vliv. Nerozhoduje ani např. počet vychovávaných dětí. Nezaopatřené děti však mají nárok po zemřelém otci na sirotčí důchod. Přiznaná částka vdovského důchodu může být následně zvýšena pouze každoroční valorizací. Nadstandardní příjmy vdovy ze zaměstnání nebo podnikání nejsou důvodem pro snížení nebo odebrání vdovského (vdoveckého) důchodu. Na druhou stranu ani případná nezaměstnanost vdovy (vdovce) není důvodem pro zvýšení vdovského (vdoveckého) důchodu.

Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?

Vdovský či vdovecký důchod se pobírá standardně jeden rok. Po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení požadovaného věku, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně). Při souběhu s vlastním starobním důchodem je potřeba navíc počítat s tím, že v takovém případě náleží v plném rozsahu vyšší z důchodů a nižší z důchodů v poloviční výměře procentní části důchodu, základní výměra důchodu náleží vždy jen jednou.

Petr Gola

Další články k tématu Zvýšení důchodu

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí