Výdělek v penzi a zvýšení důchodu

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Přiznaný starobní důchod lze prací zvýšit. Je však nutné splnit zákonné podmínky a o zvýšení starobního důchodu si požádat na místně příslušné OSSZ. Jak je zvýšení důchodu vysoké?

V případě výkonu výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu, ze které je odváděno sociální pojištění, se starobní důchod zvyšuje za každých 360 takto získaných kalendářní dní o 0,4 % výpočtového základu. Zvýšení důchodu je tedy u každého penzisty individuální, a to v závislosti na výši starobního důchodu. V případě dlouhodobé výdělečné činnosti lze tedy zvýšit starobní důchod vícekrát.

Povinnost odvodu sociálního pojištění

Pro účely zvýšení starobního důchodu se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Někteří penzisté tedy mají v řádném starobním důchodu vysoké příjmy a nemají přitom nárok na zvýšení důchodu.

Praktický příklad 1)

Penzista Roman pracuje v řádném starobním důchodu více než rok pro zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 12 000 Kč. Přestože je hrubá měsíční mzda nižší než minimální mzda ve výši 13 350 Kč, což je při práci na zkrácený úvazek možné, tak má pan Roman nárok na zvýšení starobního důchodu. Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se totiž platí sociální pojištění.

Praktický příklad 2)

Penzistka Natálie pracuje více než rok současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, hrubá měsíční odměna u každého zaměstnavatele je 8 000 Kč. Paní Natálie nemá na zvýšení starobního důchodu nárok. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění. Limit se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně. Paní Natálie nemá příjem, ze kterého by se platilo sociální pojištění, a proto jí nemůže být starobní důchod zvýšen.

Praktický příklad 3)

Paní Jana pobírá starobní důchod a současně má vysoké pravidelné příjmy z pronájmu. Paní Jana nemá na zvýšení starobního důchodu nárok, přestože platí vysokou daň z příjmu fyzických osob. Z pasivních příjmů dle § 8, § 9 a § 10 se neplatí sociální pojištění, což je pro účely zvýšení důchodu rozhodující a nikoliv platby na dani z příjmu.

Petr Gola

Další články k tématu Zvýšení důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí