Práce v invalidním důchodu

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zejména pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu velmi důležitá a přínosná. Měsíční invalidní důchod se však z důvodu výdělku nezvyšuje. K přepočtení invalidního důchodu dochází pouze díky valorizaci nebo změně stupně invalidity.

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby) a výši osobního vyměřovacího základu (tj. rozhodných příjmech). V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. O přiznaném stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení na základě posouzení zdravotního stavu.

Výdělek v invalidním důchodu

I invalidní důchodci mohou pracovat, pokud vykonávaná práce svým rozsahem, náplní a náročností odpovídá jejich zdravotnímu stavu. V praxi pracují invalidní důchodci zpravidla na zkrácený úvazek. Výši příjmů nejsou nijak limitováni a mohou současně pobírat invalidní důchod a mzdu ze zaměstnání nebo zisk z podnikání. Výdělečnou činností během pobírání invalidního důchodu však nelze zvýšit již přiznaný invalidní důchod, přesto je práce v invalidním důchodu přínosná s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu a zvýšení aktuální životní úrovně, která přiznáním invalidity většinou značně poklesne.

Náhradní dobou pojištění je pouze invalidní důchod III. stupně

Pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Náhradní dobou pojištění je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tedy pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně vhodné během pobírání invalidního důchodu mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění.

Daňové slevy

Pracující invalidní důchodci mají nárok na daňové slevy. Zaměstnaní invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok na daňovou slevu na invaliditu v částce 210 Kč a zaměstnaní invalidní důchodci třetího stupně na daňovou slevu v částce 420 Kč. Podnikající invalidní důchodci uplatní souhrnnou roční daňovou slevu v daňovém přiznání.

Petr Gola

Další články k tématu Zvýšení důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí