Jak probíhá valorizace důchodu?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Automaticky dochází ke zvýšení státního důchodu každoroční valorizací. Všechny státní důchody se zvyšují vždy od lednové splátky. Nárok na valorizaci státního důchodu mají všichni penzisté, přičemž nemusí činit žádné administrativní úkony.

Nárok na zvýšení důchodu valorizací mají všichni penzisté. Tedy příjemci řádného starobního důchodu, předčasného důchodu, invalidního důchodu (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a příjemci pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Jak probíhá valorizace?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Při valorizaci se zvyšuje základní výměra pevnou částkou a procentní výměra se zvyšuje příslušným procentem. Základní výměra se tedy zvýší všem penzistům v korunovém vyjádření stejně. Zvýšení procentní výměry důchodu je odvislé od měsíční částky starobního důchodu, což znamená, že v korunovém vyjádření se lidem s vyšším důchodem zvýší státní důchod více. V roce 2019 činí základní výměra důchodu 3 270 Kč. V přiložené tabulce máme uvedeno, jak se základní výměra důchodu zvyšovala od roku 2014. Procentní výměra důchodu se zvyšuje každoročně odlišným procentem, pro rok 2019 se zvyšovala procentní výměra důchodu o 3,4 %.

Rok Základní výměra důchodu
2014 2 340 Kč
2015 2 400 Kč
2016 2 440 Kč
2017 2 550 Kč
2018 2 700 Kč
2019 3 270 Kč

Termín přiznání důchodu není rozhodující

Od ledna se vždy zvyšují všechny státní důchody přiznané do 31. 12. předchozího roku. Od lednové splátky důchodu v roce 2020 se budou tedy zvyšovat všechny důchody přiznané do 31. 12. 2019. Nárok na stejnou valorizaci důchodu vznikne při přiznání důchodu koncem roku 2019, začátkem roku 2019 i při přiznání důchodu před deseti lety.

Petr Gola

Další články k tématu Zvýšení důchodu

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí