Změna práce a krátkodobá nezaměstnanost

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci skončí v jednom zaměstnání a přitom mají domluven nástup do nového zaměstnání, např. za dva týdny, měsíc či dva měsíce. Jak v takových případech postupovat? Proč se evidovat na úřadu práce, i když náleží odstupné?

Všichni občané v evidenci na úřadu práce mají vyřešen svůj vztah u zdravotní pojišťovny, neboť pro účely placení zdravotního pojištění jsou státními pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát. Bez ohledu na skutečnost, zdali náleží podpora v nezaměstnanosti či nikoliv.

Krátkodobá nezaměstnanost

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ten si musí zdravotní pojištění sám platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2019 platí OBZP za každý měsíc 1 803 Kč, přičemž je nutné zdravotní pojištění za daný kalendářní měsíc zaslat příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno. Nutnost platit zdravotní pojištění vzniká za měsíc, po který po celou dobu trvá evidence u zdravotní pojišťovny jako OBZP.

Praktický příklad

Paní Ondrušová skončila v zaměstnání k 31. 12. 2018. Do nového zaměstnání nastoupí 1. 2. 2019. Paní Ondrušová se nechtěla kvůli jednomu měsíci evidovat na úřadu práce. V měsíci lednu bude u své zdravotní pojišťovny vedena jako OBZP a do 8. února bude muset zaplatit 1 803 Kč. Kdyby se paní Ondrušová evidovala na úřadu práce, potom by si sama za leden zdravotní pojištění platit nemusela. S ohledem na placení zdravotního pojištění je vhodné se registrovat na úřadu práce i pro pár týdnů.

Praktický příklad

Paní Sýkorová ukončila pracovní poměr dohodou k 10. lednu 2019. Do nového zaměstnání nastoupí 1. 2. 2019. Pojistný vztah má paní Sýkorová vyřešen i v lednu 2019, neboť byla po část měsíce zaměstnána.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí