Jak stouplo povinné pojistné pro živnostníky?

čtení na 2 minuty

Osoby samostatně výdělečně činné musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění, a to alespoň v minimální výši. Každoročně přitom minimální platby na povinném pojistném stoupají. Jak se změnily během let 2010 až 2019?

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Neplatit zdravotní pojištění a sociální pojištění není možné. Živnostníci neplnící si své zákonné povinnosti musí počítat se sankcemi. Pověřené instituce vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale i vyčíslené penále. Měsíční částka na zdravotním pojištění a sociálním pojištění je různě vysoká, neboť se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v předchozím období a vypočítá se v přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno alespoň minimální povinné pojistní. A to i v případě nízkého zisku nebo dokonce ztráty.

Související

Rozdílné minimální platby

V roce 2010 činila minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 1 601 Kč a na sociálním pojištění 1 731 Kč. V letošním roce dosahuje minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění již 2 208 Kč a na sociálním pojištění 2 388 Kč. Při placení minimálních měsíčních záloh stouply měsíční náklady o 1 264 Kč měsíčně.

Samotná sazba zdravotního pojištění a sociálního pojištění se nezměnila. Roční zdravotní pojištění OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 13,5 % z vyměřovacího základu a sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je u zdravotního pojištění i sociálního pojištění různě vysoký.

Zdravotní pojištění se platí již bez omezení

V roce 2010 se sociální pojištění i zdravotní pojištění platilo pouze z ročního maximálního vyměřovacího základu, který byl shodně vysoký, a sice 1 707 048 Kč. Z částky nad strop se již zdravotní pojištění a sociální pojištění neplatilo. Od roku 2013 není maximální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění stanoven. Zdravotní pojištění se platí bez omezení, tedy z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. U sociálního pojištění je strop stále zaveden, v roce 2019 činí maximální vyměřovací základ 1 569 552 Kč. Za rok 2019 může OSVČ zaplatit na sociálním pojištění 458 310 Kč (1 569 552 Kč × 29,2 %).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí