Student – OSVČ

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Již během studia je možné začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Výhodou je, že si student ověří, zdali se může po ukončení studia samostatné výdělečné činnosti věnovat naplno a mít jistotu, že bude mít dostatečný příjem. Zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti při studiu je nízké.

Výkon samostatné výdělečné činnosti při studiu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je při nižším hrubém zisku finanční výhoda. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Vyměřovacím základem je tedy vždy skutečný vyměřovací základ, tedy polovina daňového základu. Pokud je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje), tak se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Náleží minimálně dvě daňové slevy

V daňovém přiznání za příslušný kalendářní rok uplatní studenti minimálně dvě daňové slevy, a sice na poplatníka v částce 24 840 Kč a dále na studenta v částce 4 020 Kč. Sleva na studenta se může případně poměrně krátit. Při zdanitelných příjmech pouze ze samostatné výdělečné činnosti neplatí výdělečně činní studenti do ročního hrubého zisku ve výši 192 400 Kč nic na dani z příjmu fyzických osob. Celkové efektivní zdanění je tedy zejména při nižších příjmech z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nízké.

Praktický příklad

Student Milan dosáhl za rok 2018 příjmů ve výši 170 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Daňový základ činí tedy 68 000 Kč. Student Milan vykonával po celý rok 2018 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a hrubý zisk je nižší než 71 950 Kč, tak na sociálním pojištění nezaplatí nic. Rovněž daň z příjmu fyzických osob vzhledem k uplatnění daňových slev na poplatníka a na studenta bude nulová. Zdravotní pojištění za rok 2018 činí 4 590 Kč (68 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Výhodný začátek samostatné činnosti

Zahájení samostatné výdělečné činnosti již při studiu není samozřejmě vůbec jednoduché, ale současně je to možnost, jak v daňově výhodném režimu pro nízké příjmy podnikání nastartovat a po absolvování školy rozjeté vlastní podnikání dále rozvíjet.

Petr Gola

Další články k tématu Práce při studiu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí