Dohoda o provedení práce v roce 2019 a v roce 2010

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Práce na dohodu o provedení práce je oblíbenou formou přivýdělku. Podmínky zaměstnání na dohodu o provedení práce v roce 2010 byly oproti aktuální legislativě rozdílné. Jaké jsou hlavní změny oproti minulosti?

V roce 2010 bylo možné na základě dohody o provedení práce pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 150 hodin za rok. V zákoníku práce nebylo přímo stanoveno, že musí být dohoda o provedení práce uzavřena písemně.

V roce 2010 se z dohody o provedení práce neodvádělo sociální pojištění a zdravotní pojištění bez ohledu na výši dosažené odměny. Práce na dohodu o provedení práce tedy nezakládala účast na nemocenském pojištění. V praxi bylo z daňového hlediska velmi výhodné pracovat pouze na dohody o provedení práce během roku pro více zaměstnavatelů.

Praktický příklad

Paní Věra v roce 2010 pracovala pro více zaměstnavatelů pouze na dohody o provedení práce. Nesplnila žádnou z náhradních dob pojištění pro důchodové účely. Odpracovaný rok 2010 se nehodnotí paní Věře do doby pojištění pro důchodové účely a dosažený příjem z dohod se nebude při odchodu do starobního důchodu v roce 2021 započítávat do rozhodných příjmů ovlivňujících výši státního důchodu. Výši důchodových nároků ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Jak je to v roce 2019?

V letošním roce je možné pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele během roku. Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, pokud je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Při překročení limitu se odvádí z dohody o provedení práce sociální pojištění i zdravotní pojištění standardním způsobem jako u hrubé mzdy, tj. sociální a zdravotní pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel a stejně tak je sociální a zdravotní pojištění sraženo z hrubé odměny i zaměstnanci.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí