Pasivní příjmy zaměstnance a daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daňové přiznání musí podat i zaměstnanci mající zdanitelné pasivní příjmy dle § 8, § 9 a § 10 za rok 2018 vyšší než 6 000 Kč. Z pasivních příjmů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, proto se podává pouze daňové přiznání k dani z příjmu.

Rozhodující pro limit 6 000 Kč je roční příjem, nikoliv hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje).

Pokud roční zdanitelný pasivní příjem činí 10 000 Kč a související výdaje 5 000 Kč, tak je nutné podat daňové přiznání, i když hrubý zisk činí 5 000 Kč (10 000 Kč – 5 000 Kč). Roční příjem je totiž vyšší než 6 000 Kč.

Zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání si vyžádají od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018. Daňově osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí, což je např. případ příjmů z prodeje nemovitosti při dodržení časového testu mezi nebytím nemovitosti a jejím prodejem. Časový test je buď dvouletý, nebo pětiletý, liší se dle konkrétní situace.

Praktický příklad 1)

Pan Kratochvíl obdržel v roce 2018 od svého otce darem 300 000 Kč. Dary v linii přímé jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. Zaměstnanec Kratochvíl tedy nemá povinnost podat za rok 2018 daňové přiznání a veškeré daňové záležitosti za něj vyřídí mzdová účetní prostřednictvím ročního zúčtování daně.

Praktický příklad 2)

Zaměstnankyně Vránová má mimo příjmy ze zaměstnání pravidelný měsíční příjem z pronájmu ve výši 5 000 Kč. Za rok 2018 si musí tedy paní Vránová sama podat daňové přiznání, do kterého uvede všechny roční zdanitelné příjmy, tedy za závislé činnosti i z pronájmu. Příjmy a výdaje z pronájmu se uvádí do přílohy číslo dva daňového přiznání. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30 % výdajovým paušálem.

Praktický příklad 3)

Paní Novotná zdědila po své babičce nemovitosti i finanční hotovost. Z důvodu dědictví nemá paní Novotná žádné daňové starosti. Dle § 4a) jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu.

Petr Gola

Další články k tématu Daň z příjmu zaměstnanců

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí