Dvě zaměstnání v některém měsíci roku 2018

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za zaměstnance, kteří v některém měsíci roku 2018 pracovali pro dva zaměstnavatele současně, nemůže zpravidla hlavní zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a je nutné za rok 2018 podat daňové přiznání. Podívejme se na praktické příklady.

Povinnost podat daňové přiznání mají mimo jiné daňoví poplatníci, kterým byla v některém měsíci odvedena z příjmu ze závislé činnosti zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů. V případě, že v některém měsíci byla odvedena současně zálohová daň z příjmu a srážková daň z příjmu z některé z pracovních dohod, potom povinnost podat daňové přiznání z tohoto titulu nevzniká a je možné hlavního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018.

Praktický příklad 1)

Pan Novák pracoval po celý rok 2018 pro hlavního zaměstnavatele AB na standardní pracovní smlouvu. Pro zaměstnavatele XY si přivydělával po celý rok 2018 na zkrácený úvazek. Z obou mezd mu byla po celý rok odváděna zálohová daň z příjmu. Pan Novák si musí za rok 2018 sám podat daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů si vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018.

Praktický příklad 2)

Student Černý si po celý rok během studia přivydělával pro dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Hrubá měsíční odměna byla ve většině měsíců od obou zaměstnavatelů vyšší než 2 500 Kč. Zálohová daň z dohody o pracovní činnosti se platí, když je měsíční odměna vyšší než 2 500 Kč. Student Černý si tedy musí za rok 2018 sám podat daňové přiznání. Pro nutnost podat daňové přiznání stačí, když je hrubá odměna z dohod o pracovní činnosti u dvou zaměstnavatelů nad limit i jen v jednom měsíci během roku.

Praktický příklad 3)

Paní Procházková pracuje pro zaměstnavatele LM na standardní pracovní smlouvu a současně si během roku nepravidelně přivydělávala během roku 2018 pro jiného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, vždy s hrubou měsíční odměnou nepřesahující 10 000 Kč. U zaměstnavatele LM má paní Procházková podepsáno prohlášení k dani. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a není podepsáno prohlášení k dani, tak je z dohody odvedena srážková daň z příjmu. Paní Procházková může požádat zaměstnavatele LM o roční zúčtování daně z příjmu a nemá povinnost podat daňové přiznání.

Petr Gola

Další články k tématu Daň z příjmu zaměstnanců

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí