Brzký prodej nemovitosti přináší daňové náklady

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Jestliže není při prodeji nemovitosti dodržen časový test, tak příjem z prodeje nemovitosti podléhá dani z příjmu fyzických osob a takový příjem je nutné uvést do daňového přiznání jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Špatné načasování při prodeji nemovitosti snižuje zisk z prodeje.

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, pokud mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula pětiletá lhůta. V případě, že je u prodané nemovitosti splněna podmínka bydliště, tak se lhůta pro daňové osvobození zkracuje na dva roky.

Kdy lze zkrátit lhůtu?

Příjem z prodeje nemovitosti, ve které měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dva roky, je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, pokud jsou získané prostředky použité na uspokojení vlastní bytové potřeby. Pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění stačí, když podmínku pro daňové osvobození splní jen jeden z nich (za podmínky, že majetek, kterého se daňové osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů).

Prodej zděděné nemovitosti

V případě prodeje zděděné nemovitosti se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitostí nabytých např. děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Praktický příklad

Paní Válková zdědila dům po mamince. Paní Válková nemá se zděděným domem žádné vlastní plány a rozhodla se ho co nejrychleji prodat. Maminka paní Válkové žila v domě 15 let, proto i po velmi rychlém prodeji po dědictví nebude paní Válková z prodeje platit daň z příjmu.

Darování lhůtu nezkracuje

Při prodeji nemovitosti obdržené darem je ale nutné počítat s tím, že lhůta pro daňové osvobození se nezkracuje a při nedodržení časového testu podléhá takový příjem dani z příjmu fyzických osob.

Daňové přiznání

Zaměstnanci mající příjem z prodeje nemovitosti, který podléhá dani z příjmu fyzických osob, nemohou mzdovou účetní požádat o roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání, protože mají mimo příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Koupě nemovitosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí