Získání více času na doklady

štítek Stalo se čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci si sami podávají daňové přiznání, přestože za ně může veškeré daňové záležitosti vyřídit zaměstnavatel. Jedním z hlavních důvodů je získání více času na shromáždění všech daňových dokladů.

Zaměstnanci, kteří požádají mzdovou účetní o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018, musí do 15. února 2019 doložit mzdové účetní všechny doklady opravňující k čerpání daňových úlev formou daňových slev a daňových odpočtů. Daňové přiznání za rok 2018 je přitom nutné odevzdat do 1. dubna 2019.

Daňové slevy a odpočty

Některé daňové slevy (např. sleva na manželku s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč nebo školkovné) je možné uplatnit až za celý kalendářní rok, a to buď v ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Jednou za rok je možné uplatnit i všechny daňové odpočty (např. odpočet zaplacených úroků z úvěrů na bydlení, odpočet penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění).

  • Nárok na všechny daňové slevy (mimo na poplatníka) a všechny daňové odpočty je nutno doložit příslušným dokladem – např. potvrzením banky, pojišťovny, penzijní společnosti nebo čestným prohlášením.
  • Příslušné doklady prokazující nárok na tyto daňové slevy nebo odpočty musí být nedílnou součástí daňového přiznání.

Kdo si ještě sám podává daňové přiznání?

Nárok na daňovou vratku v praxi vzniká mimo jiné i zaměstnancům, kteří pracovali pouze po část roku, a přitom jim v odpracovaných měsících byla z hrubé mzdy odvedena zálohová daň z příjmů. Důvodem je skutečnost, že v daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Daňová sleva na poplatníka za celý kalendářní rok 2018 činí 24 840 Kč.

Praktický příklad

Paní Ondrušová pracovala v měsících lednu až květnu a následně odešle do starobního důchodu. Paní Ondrušové vzniká nárok na daňovou vratku, neboť ji byla v odpracovaných měsících odvedena zálohová daň z příjmu. Daňové přiznání si paní Ondrušová podá sama, neboť podnikatel, u kterého pracovala, ukončil činnost.

Petr Gola

Další články k tématu Daň z příjmu zaměstnanců

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí