Častější přivýdělek v penzi

štítky Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Každoročně stoupá počet penzistů, kteří si v penzi přivydělávají, ať už závislou činností nebo samostatnou výdělečnou činností. Tento trend bude v budoucnu pokračovat a pracujících penzistů bude více než nyní.

Doba, kdy zaměstnanci pracovali u jednoho zaměstnavatele a vykonávali po celou dobu velmi obdobnou práci, je již pryč. Flexibilita a ochota se stále učit novým věcem bude v budoucnu rozhodovat o úspěchu na trhu práce. Již během produktivního věku mnoho lidí několikrát změní profesi a zaměstnavatele. Lepší výchozí pozici pro hledání práce v penzi budou mít lidé, kterým nevadí učit se novým věcem a kteří mají rádi výzvy. Zkušení a schopní zaměstnanci se i v důchodovém věku dokážou uplatnit na trhu práce.

Zvýhodněné zdanění pro nízké příjmy

Po dosažení řádného důchodového věku nejsou žádná omezení ohledně příjmu a typu pracovního úvazku. Drobný přivýdělek je navíc daňově zvýhodněn. Zejména potom práce na dohodu o provedení práce a výkon samostatné výdělečné činnosti pro nižší příjmy.

  • Penzisté pracující pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně obdrží na účet stejně vysokou čistou odměnu. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. I pracující penzisté mají nárok na uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč, stačí u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani (je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele). Zdravotní pojištění za penzisty platí stát, proto mají vyřešen svůj pojistný vztah a nevadí, že z příjmu není placeno zdravotní pojištění.
  • Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu se považuje pro účely placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního pojištění i zdravotního pojištění nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ a sociální pojištění a zdravotní pojištění se počítá ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění se navíc vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem hrubý zisk (příjem – výdaj) do částky 71 950 Kč.

Důraz na pasivní příjmy

Na vzestupu jsou pasivní příjmy pobírané v penzi, ať už např. z kapitálového majetku nebo z pronájmu. Investice do pořízení další nemovitosti za účelem jejího pronájmu je jednou z možných investičních variant k zajištění na penzi.

Petr Gola

Další články k tématu Čtyřicátníci a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí